Tag: opracowania statystyczne

Profesjonalna analiza danych

 

Świat opinii i informacji

Nasz świat jest przestrzenią opinii publicznej. W łatwy i przystępny sposób możemy zarówno dowiedzieć się czegoś o preferencjach innych osób, jak i wyrazić własną opinię. Nie ma dnia, w którym nie podejmujemy pewnych decyzji, które mogą mieć wpływ na to, co zrobią inni. Stąd w przestrzeni Internetu i w rzeczywistości pozawirtualnej ogrom badań i sondaży, których zadaniem jest przede wszystkim dostosowywanie szerokiego wachlarza produktów i usług do potrzeb użytkowników. Zgromadzone w ten sposób informacje, aby poprawić standardy naszego życia, wymagają następnie odpowiedniego przetworzenia i przedstawienia oraz interpretacji.

 

Rola eksperta

Aby uzyskać wiarygodne wyniki badania społecznego należy zaufać ekspertom. Najważniejszy jest ich udział w części procesu badawczego zwanej analizą danych. Dobrze przeprowadzona analiza danych dostarcza ona wiedzy poszczególnych elementach świata badanych, ich oczekiwaniach i potrzebach, którą następnie należy przełożyć na wskazówki do konstrukcji odpowiedniej strategii produktu lub usługi oraz stosowne działania marketingowe. Wysokiej jakości rozpoznania poczynione w ten sposób pozwolą firmie na stały rozwój ukierunkowany na zaspokajanie potrzeb konsumentów.

 

Kwestia interpretacji

Internet obfituje w informacje oraz wyniki badań, które niejednokrotnie dają złudzenie wyczerpania tematu. Jednak każde zagadnienie jest inne – tak, jak wyjątkowy jest nasz produkt i marka – dlatego jedynym właściwym rozwiązaniem jest dedykowane badanie, analiza i interpretacja z udziałem profesjonalnych statystyków i badaczy. Źle przeprowadzona analiza danych okaże się w najlepszym razie marnotrawstwem czasu i zasobów – gwarancją pewności wyników są wykwalifikowani specjaliści.

 

Co i jak?

Desk research, analiza treści, wtórna analiza statystyczna – oto niektóre metody, jakimi posługujemy się przy odczytywaniu zastanych danych. Dobra analiza zależy od wielu czynników. Uwzględnia różnorodność odpowiedzi, określa właściwe ścieżki interpretacyjne i ułatwiając wybór strategii zaradczych. Dane statystyczne same w sobie mogą wydawać się tylko zbiorem liczb, a jednak wprawne oko statystyka dostrzeże zawsze kluczowe prawidłowości, przyczyniające się do zrozumienia sukcesów i porażek badanych projektów.

 

Świat analizy danych

W dobie wszechobecnej statystyki, umiejętność analizy danych jest przedsiębiorcy tak niezbędna, jak czytanie i pisanie każdemu pracownikowi. Niestety, nie jest to ogólnoludzka kompetencja, ale konkretna, specjalistyczna umiejętność, którą we wsparciu o najnowsze technologie nieustannie rozwijają specjaliści. Wyniki analiz pozwalają  orientować się w otoczeniu biznesowym oraz we własnych zyskach i stratach, a na dłuższą metę także prognozować określone elementy rzeczywistości.

 

Usługa = wsparcie

Warto wiedzieć, że nie wszystko musimy robić sami. Badania rejestrują szeroki obraz społeczeństwa, dzięki czemu właściwa analiza danych zastanych odsłania drzemiący w nich potencjał, wskazując właściwe rozwiązania istotnych kwestii. Wielu wykwalifikowanych, profesjonalnych badaczy z chęcią podejmie się prac nad materiałem, oferując wyniki badań w przystępnej postaci kluczowych wskazówek i wniosków, pozwalających przygotować plan na każdą okazję.

Dlaczego zarządzanie badaniem klinicznym jest ważne?

Czynników związanych z ryzykiem występuje w badaniu klinicznym bardzo wiele. Przy przedsięwzięciu o tak wysokim stopniu złożoności nietrudno o błąd, przeoczenie czy zaniedbanie. Zarządzanie badaniem klinicznym nie byłoby jednak prawdopodobnie zagadnieniem aż tak istotnym, gdyby w eksperymentach nie brali udziału ludzie – pacjenci, którym należy bezsprzecznie zagwarantować właściwą opiekę i bezwzględne bezpieczeństwo.

 

Zarządzanie badaniem klinicznym w kontekście czynników ryzyka

 

Nie będzie wcale przesadą, jeśli stwierdzimy, że największe ryzyko ponosi w badaniach klinicznych ich uczestnik. Osoba ta wyraziła co prawda swoją pisemną świadomą zgodę na udział w eksperymentach, ale ów podpis nie zwalnia przecież w żadnym razie placówki naukowo-badawczej od odpowiedzialności. Przeciwnie. Powinna ona dołożyć wszelkich starań, by zatroszczyć się o dobro pacjenta – to na niej spoczywa każdy aspekt związany z jego zdrowiem i wszelkimi zagrożeniami. Warto zadbać o to, by personel medyczny był wysoko wykwalifikowany i posiadał bogate doświadczenie zawodowe. Lista potencjalnych szkód, jakie może ponieść uczestnik testów jest bowiem bardzo długa. Wymieńmy największe spośród nich – one wszystkie powinny zostać wyeliminowane dzięki właściwemu zarządzaniu badaniem klinicznym:

 

  • pacjent może odnieść uszczerbek fizyczny, taki jak wystąpienie objawów choroby, bóle czy mechaniczne uszkodzenie ciała,
  • istnieje też prawdopodobieństwo dyskomfortu psychicznego – traumatycznych przeżyć, strachu lub poczucia winy,
  • pogorszeniu mogą ulec relacje społeczne, z uwzględnieniem zjawisk skrajnie negatywnych, takich jak dyskryminacja bądź ostracyzm,
  • uwzględnić również należy szkody prawne,
  • straty materialno-ekonomiczne, czy
  • naruszenie godności osobistej.

 

Do wystąpienia negatywnych objawów wynikających z niewłaściwej realizacji badania może się prócz tego przyczynić bezpośrednio sam testowany lek, jeżeli jego stosowanie wywoła dolegliwości znane i przewidywalne (gdy doszło ze strony naukowców do zaniedbania) lub całkowicie nieznane i niemożliwe do przewidzenia. Uwzględnić należy także z całą pewnością błędy w procesach diagnostycznych.

 

Właściwe oszacowanie ryzyka, jakiego powinna dokonać osoba lub jednostka odpowiedzialna za zarządzanie badaniem klinicznym, powinno uwzględniać wszystkie możliwe niepożądane zjawiska oraz pozwolić na zaplanowanie procedur, które w każdej z tych sytuacji muszą zostać wdrożone.

 

Zarządzanie badaniem klinicznym a kwestie naukowe

 

Odpowiednie zarządzanie badaniem klinicznym pomaga skorygować hipotezy i założenia poprzedzające początek eksperymentów oraz przygotować i zaprojektować niezbędny protokół – w taki sposób, by był on klarowny, czytelny i przejrzysty. Jest też pomocne przy składaniu dokumentacji testów do Komisji Bioetycznej i Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych – organów nadzorujących przedsięwzięcia naukowe – w celu uzyskania od nich zgody warunkującej wdrożenie procedur badawczych. Zarządzanie badaniem klinicznym to także umiejętna selekcja ośrodków naukowych, w których mógłby zostać zrealizowany cały projekt lub ocena placówki już wybranej, jak również sprawna koordynacja pracy jednostki naukowo-badawczej.

Badania ankietowe od 4 zł.