Tag: analizy danych

Badania konsumenckie – co należy o nich wiedzieć?

 

Regularne badanie rynku pozwala na rozkwit przedsiębiorczości. Żadna szanująca się firma nie zrezygnuje z tego rodzaju analiz. Dzięki odpowiednim badaniom można poznać m.in. preferencje konsumenckie i najnowsze trendy zakupowe. Analizy rynku są świetnym sposobem na zorientowanie się w zapotrzebowaniu na konkretne produkty.

Badania konsumenckie – jak się je przeprowadza?

Jest kilka metod pozwalających na zebranie danych od konsumentów. Do najpopularniejszych rodzajów badań rynkowych można zaliczyć ankiety. Kwestionariusze są przygotowywane w profesjonalnych firmach zajmujących się analizami danych. To właśnie w takich punktach rozmawia się o sposobach zadawania pytań. Specjaliści sprawdzają, czy klientom łatwiej odpowiadać w formie tabeli, podkreślania podanych przykładów itd. Ankiety mogą mieć formę papierową, elektroniczną lub telefoniczną.

Fokusy – co to takiego?

Bardzo skuteczną formą analizy rynku jest poddanie kilku osób badaniu fokusowemu. To kameralne badania konsumenckie. W jednym pomieszczeniu prowadzący przepytuje małą grupę (maksymalnie 12 osób, ale im mniej tym zwykle lepiej). Zespół dobiera się na podstawie konkretnych wytycznych.

Chodzi o to, by zebrać dane od interesującej nas grupy docelowej. Badania rynkowe tego typu mówią nam o preferencjach podobnych sobie ludzi. Fokusy są bardzo adekwatne. Dają miarodajną analizę rynku. Zwykle informacje uzyskane z fokusów okazują się przydatne z perspektywy przedsiębiorcy.

Analiza danych zastanych

Nie zawsze badania konsumenckie odbywają się przy pełnej świadomości osoby badanej. Czasami dane zbiera się bez wiedzy konsumenta. Przykładem takich analiz danych są różnego rodzaju programy lojalnościowe oraz informacje wydane przez wyszukiwarki internetowe. Uruchamiając kartę lojalnościową i podając ją sprzedawcy podczas zakupów oddajemy dane o tym, co kupujemy, ile to kosztuje i co nam się podoba. Z historii wyszukiwań korzysta np. Facebook. Nie bez przyczyny na popularnym portalu społecznościowym wyświetlają się reklamy nawiązujące do naszych zainteresowań.

Co zrobić z uzyskanymi informacjami?

Pozyskane dane mogą posłużyć do zmiany oferty lub do zweryfikowania działań konkurencji. Dzięki danym dotyczącym zapotrzebowania na pewne produkty, można uruchomić limitowaną edycję konkretnych wyrobów. Informacje uzyskane z badań konsumenckich przydają się także przy ustalaniu cen.

Analizy pozwalają na zrozumienie, jaką realną wartość ma wśród klienteli dana usługa lub produkt. Jeżeli klienci są szczerze zainteresowani konkretnym produktem, wówczas można sobie pozwolić na podniesienie ceny. Trzeba być jednak ostrożnym -  zbyt duża cena zawsze odstrasza, nawet jeśli wyrób przeznaczony jest dla zamożniejszej części społeczeństwa.

Wpływ opakowania na sprzedaż produktu

Szukając w społeczeństwie wiedzy na temat ich członków warto odnieść się do badań statystycznych, które pozwolą na zobrazowanie występujących w społeczeństwie trendów i pojawiających się wymagań. Zmiany, które następują posiadają dynamiczny charakter, a od ich zrozumienie zależy powodzenia prowadzonych działań.

 

O tym może powiedzieć badanie

Branża farmaceutyczna zdając sobie sprawę z ważności głosu konsumentów stara się zapoznać z ich oczekiwaniami, a tym samym spełnić stawiane wymagania. Badania statystyczne mogą przydać się na przykład w kwestii wybrania właściwego opakowania produktu, gdyż uwzględnią one:

 • zwyczaje i potrzeby klientów;
 • elementy opakowania mające wpływ na wybór produktu;
 • określenie relacji między zakupem danego produktu a jego aspektem wizualnym;
 • miejsca, w których kupowane są produkty;
 • informacje, których klient spodziewa się na opakowaniu.

 

Wiedza, która przyda się w działaniu

Chcąc pozyskać informacje, które będą zawierać w sobie maksymalnie dużo danych korzysta się w projektach badawczych zarówno z metod ilościowych i jakościowych. Pozwala to na ujęcie badanego zagadnienia z różnych perspektyw oraz pozyskanie informacji o charakterze liczbowym oraz wyjaśniającym zachodzące zjawisko.

Przeprowadzone badanie w obrębie przykładnego tematu wykazały, że:

 • najwięcej ankietowanych (97%) korzysta z apteki w celu zakupu leków;
 • na zakup leków online zdecydowało się 7% badanych;
 • zakup leków w aptece postrzegany jest jako bezpieczniejszy niż w przypadku zakupów online.

 

Informacje szczególnie ważne

Respondenci najczęściej na opakowaniu poszukują informacji na temat daty ważności danego produktu, a także jego zastosowania. Stosunkowo wysoko uplasowały się także informacje dotyczące dawkowania leków oraz możliwych skutków ubocznych. Ważną informacją jest również skład leku. Badania statystyczne dowodzą, iż szczególnie istotne dla klientów jest:

 • czytelność opakowań;
 • ochrona leku przed mogącymi mieć miejsce uszkodzeniami mechanicznymi;
 • ochrona przed wpływem światła, wilgoci, temperatury.

Rzadko wskazywano na takie cechy opakowań jak ich twardość, użycie materiałów ekologicznych czy też wymiary. Natomiast najrzadziej został wskazany kolor opakowania.

 

Ku rozwojowi…

Przeprowadzenie badań zwiększa prawdopodobieństwo efektywnego zarządzania swoim produktem bądź wejścia na rynek. W kontekście zrealizowanych badań statystycznych można pozyskać niezbędną wiedzę dotyczącą oczekiwań, motywacji oraz potrzeb konsumentów, których decyzje wpływają na mogący nastąpić wzrost.

Analizy rynku - proces badawczy z pomysłem na przyszłość

Decydując się na proces badawczy należy wskazać cel, któremu to będą odpowiadać wszystkie podejmowane działania. W konsekwencji informacje pozyskane w procesie analizy rynku będą mogły zostać wykorzystane w specyficznych celach. Już z początku można zauważyć, że cele podejmowane w procesie badawczym mogą dotyczyć wielu rozmaitych kwestii.

 

Badanie musi mieć plan działania

W toku przeprowadzanych działań badawczych w szczególności należy zwrócić uwagę na takie kwestie jak:

 • cel;
 • specjalistyczne narzędzia;
 • oczekiwania i wymagania;
 • dostępne środki.

Pozwoli to na właściwe sprecyzowanie wymagań stawianych przed badaniami. Można powiedzieć, że od celu zaczynają się wszystkie działania badawcze. W szczególności należy zauważyć, że analiza rynku posiadając ustalony cel może okazać się procesem, który będzie dostarczał wielu konkretnych informacji.

 

O spajającej sile celu

Zaproponowane analizy można wykorzystywać w kwestii badania:

 • rynku konsumpcyjnego;
 • rynku turystycznego, gastronomicznego, samochodowego etc.;
 • wprowadzanych produktów;
 • ujawnienia nisz, na które można wprowadzić swoje usługi;
 • prognozowania wydarzeń.

Wszystkie te badania łączy potrzeba zdefiniowania planu, który nada formę prowadzonym działaniom. W szczególności należy zaznaczyć, że cel będzie wpływał również na wykorzystane narzędzi, a więc formę zbierania informacji czy też prezentację wyników i rekomendację. Cel przede wszystkim spaja proces badawczy i nakierowuje działanie na sukces.

 

Rozwój możliwy jest dzięki realizacji celów

Dobrze przeprowadzony proces badawczy to także:

 • czytelna prezentacja wyników;
 • wysoka jakość posiadanych danych;
 • trafność rekomendacji;
 • właściwy opis zjawisk i wyłapanie ważnych zjawisk, korelacji.

W związku z rozwiązaniami, które mogą nasunąć się w trakcie przeprowadzania analizy rynku warto przeprowadzić przywołane badania. Wnioski uzyskane w trakcie badania nie tylko mogą usprawnić dotychczas prowadzone działania czy sprawdzić jak dany produkt przyjmie się na rynku, ale także mogą stanowić inspirację do wyznaczania nowych celów rozwojowych.

 

Wyzwania odpowiadają za wzrost

W odpowiedzi na pojawiające się wyzwania można przeprowadzać badania, które pozwolą na takie ukierunkowanie podejmowanych działań, aby w jak najkrótszym czasie móc osiągnąć maksymalne efekty. Do takich badań zalicza się analiza rynku, która pozwala na właściwe rozpoznanie aktualnej sytuacji oraz umożliwia prognozowanie wydarzeń i obieranie najskuteczniejszych dróg realizacji wyzwań.

Badania ankietowe od 4 zł.