Tag: pomoc statystyczna

Wpływ opakowania na sprzedaż produktu

Szukając w społeczeństwie wiedzy na temat ich członków warto odnieść się do badań statystycznych, które pozwolą na zobrazowanie występujących w społeczeństwie trendów i pojawiających się wymagań. Zmiany, które następują posiadają dynamiczny charakter, a od ich zrozumienie zależy powodzenia prowadzonych działań.

 

O tym może powiedzieć badanie

Branża farmaceutyczna zdając sobie sprawę z ważności głosu konsumentów stara się zapoznać z ich oczekiwaniami, a tym samym spełnić stawiane wymagania. Badania statystyczne mogą przydać się na przykład w kwestii wybrania właściwego opakowania produktu, gdyż uwzględnią one:

 • zwyczaje i potrzeby klientów;
 • elementy opakowania mające wpływ na wybór produktu;
 • określenie relacji między zakupem danego produktu a jego aspektem wizualnym;
 • miejsca, w których kupowane są produkty;
 • informacje, których klient spodziewa się na opakowaniu.

 

Wiedza, która przyda się w działaniu

Chcąc pozyskać informacje, które będą zawierać w sobie maksymalnie dużo danych korzysta się w projektach badawczych zarówno z metod ilościowych i jakościowych. Pozwala to na ujęcie badanego zagadnienia z różnych perspektyw oraz pozyskanie informacji o charakterze liczbowym oraz wyjaśniającym zachodzące zjawisko.

Przeprowadzone badanie w obrębie przykładnego tematu wykazały, że:

 • najwięcej ankietowanych (97%) korzysta z apteki w celu zakupu leków;
 • na zakup leków online zdecydowało się 7% badanych;
 • zakup leków w aptece postrzegany jest jako bezpieczniejszy niż w przypadku zakupów online.

 

Informacje szczególnie ważne

Respondenci najczęściej na opakowaniu poszukują informacji na temat daty ważności danego produktu, a także jego zastosowania. Stosunkowo wysoko uplasowały się także informacje dotyczące dawkowania leków oraz możliwych skutków ubocznych. Ważną informacją jest również skład leku. Badania statystyczne dowodzą, iż szczególnie istotne dla klientów jest:

 • czytelność opakowań;
 • ochrona leku przed mogącymi mieć miejsce uszkodzeniami mechanicznymi;
 • ochrona przed wpływem światła, wilgoci, temperatury.

Rzadko wskazywano na takie cechy opakowań jak ich twardość, użycie materiałów ekologicznych czy też wymiary. Natomiast najrzadziej został wskazany kolor opakowania.

 

Ku rozwojowi…

Przeprowadzenie badań zwiększa prawdopodobieństwo efektywnego zarządzania swoim produktem bądź wejścia na rynek. W kontekście zrealizowanych badań statystycznych można pozyskać niezbędną wiedzę dotyczącą oczekiwań, motywacji oraz potrzeb konsumentów, których decyzje wpływają na mogący nastąpić wzrost.

Badania ankietowe od 4 zł.