Tag: cawi

W jaki sposób pozyskać w Internecie rzetelne dane?

Pozyskiwanie rzetelnych danych za pomocą Internetu jest możliwe, jeśli zostanie zachowana właściwa procedura procesu badawczego. Przede wszystkim grupa, która poddawana jest badaniu powinna być reprezentatywna dla ogółu populacji. Pozytywne efekty ankietyzacji online można zaobserwować w związku z metodą CAWI. Za inne czynniki sprzyjające wiarygodności badań można uznać logiczny układ ankiety bądź dobranie odpowiedniego narzędzia badawczego do grupy docelowej badania.

 

Metoda, która daje dużą swobodę

CAWI - Computer Assisted Web Interviews - należy traktować jako rodzaj wywiadu z klientem przeprowadzany drogą internetową, co pozwala na:

 • dotarcie do szerokiego grona odbiorców;
 • szybką, a przy tym tanią realizację badania;
 • zastosowanie w badaniu treści multimedialnych;
 • wzmocnienie poczucia anonimowości ankietowanego;
 • łatwe wprowadzanie zmian do ankiety w trakcie trwania badania.

 

Warto zdawać sobie sprawę ze słabych stron

Wykorzystując omawianą metodę można dotrzeć do grupy osób spełniających konkretne warunki/wymagania. Możliwe staje się to dzięki zastosowaniu tzw. pytań filtrujących, które wyeliminują z badania osoby niespełniające kryteria próby badawczej. Warto przy tym zauważyć, iż:

 • istnieją grupy w obrębie, których prym wiedzie Internet nad telefonem stacjonarnym;
 • narzędzie to sprawdza się, jeśli badaniu poddana jest dana nisza o określonych cechach;
 • nigdy nie ma się w pełni kontroli, kto wypełnia ankietę.

 

Innym mankamentem badań online jest możliwość zaprzestania wypełniania ankiety w trakcie jej trwania, co uniemożliwi pozyskanie wiarygodnych danych.

 

Badanie musi odbywać się pod kontrolą

W przypadku procesów badawczych realizowanych metodą CAWI skraca się zarówno czas realizowania badania oraz faza opracowywania danych. Biorąc zaś pod uwagę kwestie związane z procesem wypełniania ankiety zastosowanie drogi internetowej:

 • uniemożliwia opuszczenie któregoś z pytań;
 • ogranicza błędne odpowiedzi;
 • wspiera kontrolę zakresów i zgodności logicznej udzielanych odpowiedzi;
 • umożliwia automatyczne przechodzenie do właściwego pytania.

 

Podstawą są właściwe wybory

Wykorzystanie metody CAWI skupia się głównie na możliwościach związanych ze swobodnym zarządzaniem ankietą oraz procesem wypełniania ankiety. Dane, które zostaną pozyskane w procesie badawczym można uznać za rzetelne, jeśli ankieta została w odpowiedni sposób zaprojektowana, a przy tym zadedykowana właściwie określonej grupie osób.

Panele stworzone dla ankietowanych

Zwracając uwagę na potrzebę podtrzymywania dobrych relacji z klientem należy odnieść się do wielości metod, które umożliwiają nawiązywanie kontaktu z odbiorcami rynku. Do jednej z takich metod należy panel konsumencki, który jest miejscem, w którym gromadzą się grupy osób zainteresowanych wypełnianiem płatnych ankiet. Co więcej przeprowadzane tam badania związane są z obniżeniem kosztów procesów badawczych oraz ze skróceniem czasu analizy pozyskanych danych.

 

Badanie koncentruje się wokół ankietowanego

Chcąc uzyskać rzetelne informacje na temat opinii, postaw, motywacji bądź przekonań klientów należy zadać im pytania, które pozwolą na wydobycie informacji. Kierując się w stronę paneli konsumenckich należy pamiętać, iż:

 • ankiety są dostępne dla każdego kto posiada dostęp do Internetu;
 • lepiej sprawdzają się w kwestii badania młodych grup odbiorców;
 • pozwalają zadbać o komfort ankietowanego;
 • umożliwiają wzmocnienie poczucia anonimowości.

Dzięki przeprowadzeniu badania drogą internetową możliwe staje się motywowanie jego uczestników. Panele w tym celu wykorzystują metodę przyznawania punktów, które można wymieniać na konkretne rzeczy.

 

Nowe możliwości ankiety

Co więcej panele takie umożliwiają prezentowanie treści audiowizualnych, co wzmacnia nie tylko przekaz ankiety, ale także pozwala na:

 • badania koncentrujące się na obrazach;
 • badania skupione na dźwięku;
 • przebadanie różnych elementów pod względem estetyki;
 • dopasowanie elementów kolorystycznych czy dźwiękowych.

Pozyskane wyniki mogą przyczynić się do wybrania skutecznej ścieżki reklamy, ale także mogą posłużyć do zbadanie wartości odbiorców produktów. Wartości te zaś umożliwią nakierowanie prowadzonych działań w taki sposób, aby zapewniły realizację tychże.

 

Tego nie zapewni ci papierowa ankieta

Z wykorzystaniem paneli konsumenckich można przeprowadzać tak krótkie i proste ankiety, jak skomplikowane oraz wymagające od ankietowanego poświęcenia większej ilości czasu. W kontekście przeprowadzanej ankietyzacji panele takie zapewniają:

 • zastosowanie pytań filtrujących;
 • logiczny przebieg ankiety;
 • wyzbycie się przez ankietowanego poczucia bycia ocenianym;
 • wysłanie zaproszenia użytkownikom do uczestnictwa w badaniu.

 

Skuteczne znaczy zgodne z prawdą

Wzmacniając w ankietowanym poczucie bezpieczeństwa oraz odcinając go od bezpośredniej oceny przez ankietującego zwiększa się prawdopodobieństwo otrzymania odpowiedzi zgodnych z prawdą. Dlatego też panel konsumencki można traktować jako metodę prostą, szybką, skuteczną i realizującą potrzeby oraz wymagania odbiorców badania.

Badania ankietowe od 4 zł.