Tag: panel konsumencki

Panel konsumencki i jego możliwości

Panel konsumencki służy do wypełniania płatnych ankiet drogą internetową. Uczestnikami panelu są odbiorcy i nabywcy produktów oraz usług. Ankiety te zamieszczane są na panelu badawczym, do którego dostęp ma każdy zarejestrowany użytkownik. Wykorzystanie panelu badawczego pozwala na pozyskanie danych potrzebnych w badaniach w relatywnie krótkim czasie.

Zachęcić konsumenta do wyrażania opinii…

Metoda ta pozwala przedsiębiorcy na przeprowadzenie badań innowacyjną metodą, zaś użytkownikom panelu na zarobienie rzeczywistych pieniędzy, co stanowi czynnik skłaniający potencjalnych uczestników badania do wypełnienie kwestionariusza. Wykorzystanie panelów badawczy pozwala na przeprowadzenie badań, które cechują się:

 • szybkością

 • efektywnością

 • niskim kosztem.

Same ankiety wypełniane są za pomocą aplikacji webowych bądź mobilnych. Ponadto użytkownicy panelu objęci są programem motywacyjnym, których zachęca ich do wypełniania wielu ankiet i udzielania prawdziwych informacji.

Sposób na ułatwienie bycia ankietowanym

W celu dołączenia do panelu badawczego należy podjąć następujące kroki:

 • zarejestrować się w panelu

 • wypełnić profil uczestnika.

Wypełnienie profilu użytkownika pozwala na zebranie elementarnej wiedzy o danym uczestniku, która będzie przydatna w procesie analizy wyników badania. Zaproszenia do ankiet wysyłane są drogą mailową, a za wypełnienie kwestionariusza otrzymuje się określoną ilość punktów, które można wymieniać na pieniądze.

Na czym polega inteligencja panelu badawczego?

Zastosowanie narzędzia jakim jest panel badawczy pozwala na dotarcie do dużej ilości osób. System pozwala na przeprowadzanie badań w określonych grupach docelowych, a dedykowanie ankiet konkretnym osobom staje się możliwe, dzięki wypełnieniu przez użytkowników kwestionariusza osobowego.

Panel badawczy łączy w sobie dwie funkcje:

 • stanowi narzędzie do badania

 • jest środkiem do zarabiania pieniędzy.

Te dwie funkcje wzajemnie się ze sobą uzupełniają, gdyż każda ze stron ma szansę zrealizować swoje cele, co pozytywnie wpływa na jakość uzyskanych wyników i standardy przeprowadzanych badań.

Panel badawczy wspiera kontakt z konsumentem

Zważając na zastosowanie w badaniach narzędzia, jakim jest panel konsumencki staje się możliwe dotarcie do szerokiego grona odbiorców w krótkim czasie i otrzymanie danych cieszących się wysoką wiarygodnością. Panele badawcze można wykorzystywać jako źródło niezbędnej wiedzy dla rozwoju firmy, ale także jako sposób dotarcia do klientów wymagających uwagi.

Panele stworzone dla ankietowanych

Zwracając uwagę na potrzebę podtrzymywania dobrych relacji z klientem należy odnieść się do wielości metod, które umożliwiają nawiązywanie kontaktu z odbiorcami rynku. Do jednej z takich metod należy panel konsumencki, który jest miejscem, w którym gromadzą się grupy osób zainteresowanych wypełnianiem płatnych ankiet. Co więcej przeprowadzane tam badania związane są z obniżeniem kosztów procesów badawczych oraz ze skróceniem czasu analizy pozyskanych danych.

 

Badanie koncentruje się wokół ankietowanego

Chcąc uzyskać rzetelne informacje na temat opinii, postaw, motywacji bądź przekonań klientów należy zadać im pytania, które pozwolą na wydobycie informacji. Kierując się w stronę paneli konsumenckich należy pamiętać, iż:

 • ankiety są dostępne dla każdego kto posiada dostęp do Internetu;
 • lepiej sprawdzają się w kwestii badania młodych grup odbiorców;
 • pozwalają zadbać o komfort ankietowanego;
 • umożliwiają wzmocnienie poczucia anonimowości.

Dzięki przeprowadzeniu badania drogą internetową możliwe staje się motywowanie jego uczestników. Panele w tym celu wykorzystują metodę przyznawania punktów, które można wymieniać na konkretne rzeczy.

 

Nowe możliwości ankiety

Co więcej panele takie umożliwiają prezentowanie treści audiowizualnych, co wzmacnia nie tylko przekaz ankiety, ale także pozwala na:

 • badania koncentrujące się na obrazach;
 • badania skupione na dźwięku;
 • przebadanie różnych elementów pod względem estetyki;
 • dopasowanie elementów kolorystycznych czy dźwiękowych.

Pozyskane wyniki mogą przyczynić się do wybrania skutecznej ścieżki reklamy, ale także mogą posłużyć do zbadanie wartości odbiorców produktów. Wartości te zaś umożliwią nakierowanie prowadzonych działań w taki sposób, aby zapewniły realizację tychże.

 

Tego nie zapewni ci papierowa ankieta

Z wykorzystaniem paneli konsumenckich można przeprowadzać tak krótkie i proste ankiety, jak skomplikowane oraz wymagające od ankietowanego poświęcenia większej ilości czasu. W kontekście przeprowadzanej ankietyzacji panele takie zapewniają:

 • zastosowanie pytań filtrujących;
 • logiczny przebieg ankiety;
 • wyzbycie się przez ankietowanego poczucia bycia ocenianym;
 • wysłanie zaproszenia użytkownikom do uczestnictwa w badaniu.

 

Skuteczne znaczy zgodne z prawdą

Wzmacniając w ankietowanym poczucie bezpieczeństwa oraz odcinając go od bezpośredniej oceny przez ankietującego zwiększa się prawdopodobieństwo otrzymania odpowiedzi zgodnych z prawdą. Dlatego też panel konsumencki można traktować jako metodę prostą, szybką, skuteczną i realizującą potrzeby oraz wymagania odbiorców badania.

Badania ankietowe od 4 zł.