Panel konsumencki i jego możliwości

Panel konsumencki służy do wypełniania płatnych ankiet drogą internetową. Uczestnikami panelu są odbiorcy i nabywcy produktów oraz usług. Ankiety te zamieszczane są na panelu badawczym, do którego dostęp ma każdy zarejestrowany użytkownik. Wykorzystanie panelu badawczego pozwala na pozyskanie danych potrzebnych w badaniach w relatywnie krótkim czasie.

Zachęcić konsumenta do wyrażania opinii…

Metoda ta pozwala przedsiębiorcy na przeprowadzenie badań innowacyjną metodą, zaś użytkownikom panelu na zarobienie rzeczywistych pieniędzy, co stanowi czynnik skłaniający potencjalnych uczestników badania do wypełnienie kwestionariusza. Wykorzystanie panelów badawczy pozwala na przeprowadzenie badań, które cechują się:

  • szybkością

  • efektywnością

  • niskim kosztem.

Same ankiety wypełniane są za pomocą aplikacji webowych bądź mobilnych. Ponadto użytkownicy panelu objęci są programem motywacyjnym, których zachęca ich do wypełniania wielu ankiet i udzielania prawdziwych informacji.

Sposób na ułatwienie bycia ankietowanym

W celu dołączenia do panelu badawczego należy podjąć następujące kroki:

  • zarejestrować się w panelu

  • wypełnić profil uczestnika.

Wypełnienie profilu użytkownika pozwala na zebranie elementarnej wiedzy o danym uczestniku, która będzie przydatna w procesie analizy wyników badania. Zaproszenia do ankiet wysyłane są drogą mailową, a za wypełnienie kwestionariusza otrzymuje się określoną ilość punktów, które można wymieniać na pieniądze.

Na czym polega inteligencja panelu badawczego?

Zastosowanie narzędzia jakim jest panel badawczy pozwala na dotarcie do dużej ilości osób. System pozwala na przeprowadzanie badań w określonych grupach docelowych, a dedykowanie ankiet konkretnym osobom staje się możliwe, dzięki wypełnieniu przez użytkowników kwestionariusza osobowego.

Panel badawczy łączy w sobie dwie funkcje:

  • stanowi narzędzie do badania

  • jest środkiem do zarabiania pieniędzy.

Te dwie funkcje wzajemnie się ze sobą uzupełniają, gdyż każda ze stron ma szansę zrealizować swoje cele, co pozytywnie wpływa na jakość uzyskanych wyników i standardy przeprowadzanych badań.

Panel badawczy wspiera kontakt z konsumentem

Zważając na zastosowanie w badaniach narzędzia, jakim jest panel konsumencki staje się możliwe dotarcie do szerokiego grona odbiorców w krótkim czasie i otrzymanie danych cieszących się wysoką wiarygodnością. Panele badawcze można wykorzystywać jako źródło niezbędnej wiedzy dla rozwoju firmy, ale także jako sposób dotarcia do klientów wymagających uwagi.

Tagi

panel konsumencki panel badawczy panel badań ankietowych panel badań opinii
Badania ankietowe od 4 zł.