Tag: badania marketingowe

Badania rynkowe


Badania rynkowe przeprowadza się w różnych celach, dlatego też do ich wykonywania stosowane są rozmaite metody. Każda sprawdzona agencja badań rynku jest w stanie dobrać technikę badawczą do oczekiwanych rezultatów, miejsca przeprowadzania badań czy stosownie do innych istotnych zmiennych.

Siła w różnorodności

Metodologia badań opinii jest tematem złożonym, bo stale się rozwija. Po części bazuje na podstawowych prawach logiki, podczas gdy w innych aspektach jest kształtowana zależnie od tego, w jakim celu oraz jaką drogą prowadzi się badania. Dzięki temu profesjonalna agencja może dobrać stosowną technikę dla danego klienta.

Badania ankietowe

Jedną z podstawowych metod działania w przypadku badań marketingowych są rzecz jasna badania ankietowe. Jest to metoda otrzymywania danych pierwotnych, polegająca na uzyskaniu bezpośrednich informacji od osoby ankietowanej. Oczywiście, podstawą takiego badania jest odpowiednio stworzony kwestionariusz ankietowy z listą pytań zamkniętych bądź otwartych (albo obu rodzajów).

Rodzaje badań opinii 

W przypadku badań ankietowych stosuje się kilka dróg pozyskiwania informacji do dalszej analizy. Stosowane są wywiady bezpośrednie w formie standaryzowanej (z kwestionariuszem pytań) oraz jakościowej (bez kwestionariusza). Alternatywą są wywiady telefoniczne z krótkimi, zorganizowanymi pytaniami w ramach kwestionariusza. Często stosuje się też ankiety prasowe oraz pocztowe, specjalnie tworzone do celów badań ankietowych. 

Obserwacja

Kolejną z metod przeprowadzania badań opinii są metody bazujące na obserwacji. Prowadzi się w tym zakresie trzy rodzaj obserwacji – bierną, kiedy osoba obserwująca ma tylko zapamiętywać fakty; aktywną, kiedy osoba uczestniczy w procesie tak jak osoby obserwowane. Ostatnia z metod to metoda laboratoryjna, kiedy obiekt obserwowany znajduje się w  sztucznie stworzonych do tego celu warunkach. 

Badania panelowe

Jako badania opinii do celów czysto marketingowych stosuje się badania panelowe, podczas których analizowane są informacje od konkretnej, ściśle określonej grupy badawczej zwanej również panelem. Zazwyczaj takie badania przeprowadzane są dla celów rynkowych.

Metody eksperymentalne

Badania opinii w ramach metod eksperymentalnych przeprowadza się w oparciu o rynek stworzony w niewielkich rozmiarach, na bazie naturalnej sytuacji rynkowej. To pozwala dokładnie analizować m.in. poziom optymalnych cen, wprowadzenie nowych produktów czy odpowiedniej formy reklamowej na podstawie zminiaturyzowanego, ale naturalnego rynku.

Badania rynku farmaceutycznego

 

Na rynku farmaceutycznym panuje dziś tak duża konkurencja jak nigdy dotychczas. Klient może zaopatrzyć się w wiele leków Rx, OTC oraz suplementów diety, których skład różni się jedynie niewielkimi detalami. Aby mieć szansę zaistnieć na rynku, koncerny farmaceutyczne muszą swoje działania starannie planować, dostosowując je do potrzeb docelowych klientów. Bardzo pomocne pod tym względem są badania i analizy rynku. Wdrożenie wniosków pozyskanych w ich ramach daje szansę m.in. poprawy wizerunku marki oraz wzrostu jej świadomości. Znacznie ułatwione jest zarazem opracowanie efektywnej strategii marketingowej, która pozwala osiągnąć zadowalające rezultaty przy jednoczesnej optymalizacji budżetu.

Jakich obszarów mogą dotyczyć badania rynku?

Analizy rynku farmaceutycznego mogą odnosić się zarówno do leków dostępnych na receptę (OTC), jak i niewymagających ich okazania (OTC). Badania coraz częściej dotyczą również do produktów i marek suplementów diety (w tym zwłaszcza probiotyków) oraz kosmetyków.

W ramach projektów badawczych można zbadań potrzeby i przyzwyczajenia klientów oraz ich sposoby zachowania w sytuacji wystąpienia objawów mogących wskazywać na stan chorobowy. Istnieje także możliwość aby dowiedzieć się, z jakimi uciążliwościami zmagają się pacjenci w przypadku stosowania określonych preparatów. Badania rynku farmaceutycznego mogą poza tym skupić się na kwestii oceny opakowań leków, koncepcji reklamowych czy też identyfikacji skojarzeń z określonymi markami. Pozwalają również zidentyfikować najbardziej skuteczne kanały promocji oraz dystrybucji.

W ramach prowadzonych analiz firma farmaceutyczna ma także możliwość rozpoznania kwestii elastyczności cenowej, a także skłonności klientów do polecania określonych produktów swoim znajomym. Ponadto badania mogą dotyczyć weryfikacji jakości obsługi klienta w aptece czy też być skoncentrowane wokół analizy otoczenia konkurencyjnego.

Kim mogą być respondenci?

Nasza firma realizuje badania z wszystkimi uczestnikami rynku farmaceutycznego. Można do nich zaliczyć przede wszystkim:

1. kluczowych decydentów;

2. lekarzy oraz pozostałych członków personelu medycznego;

3. przedstawicieli producentów;

4. farmaceutów pracujących w aptekach;

5. liderów opinii.

6. menedżerów placówek medycznych;

7. pacjentów.

Pozwalamy odkryć jednostkowej insighty konsumenckie

Prowadzone przez nas badania rynku dla farmacji mają na celu zwłaszcza odkrycie insightów konsumenckich, rozumianych jako ukryte i niezaspokojone potrzeby klientów, odnoszące się do kwestii korzystania z produktów medycznych. Projekty badawcze realizujemy już od 15 lat, co pozwala nam zagwarantować wysoką rzetelność prowadzonych pomiarów.


 


 


 

 

Badania konsumenckie – co należy o nich wiedzieć?

 

Regularne badanie rynku pozwala na rozkwit przedsiębiorczości. Żadna szanująca się firma nie zrezygnuje z tego rodzaju analiz. Dzięki odpowiednim badaniom można poznać m.in. preferencje konsumenckie i najnowsze trendy zakupowe. Analizy rynku są świetnym sposobem na zorientowanie się w zapotrzebowaniu na konkretne produkty.

Badania konsumenckie – jak się je przeprowadza?

Jest kilka metod pozwalających na zebranie danych od konsumentów. Do najpopularniejszych rodzajów badań rynkowych można zaliczyć ankiety. Kwestionariusze są przygotowywane w profesjonalnych firmach zajmujących się analizami danych. To właśnie w takich punktach rozmawia się o sposobach zadawania pytań. Specjaliści sprawdzają, czy klientom łatwiej odpowiadać w formie tabeli, podkreślania podanych przykładów itd. Ankiety mogą mieć formę papierową, elektroniczną lub telefoniczną.

Fokusy – co to takiego?

Bardzo skuteczną formą analizy rynku jest poddanie kilku osób badaniu fokusowemu. To kameralne badania konsumenckie. W jednym pomieszczeniu prowadzący przepytuje małą grupę (maksymalnie 12 osób, ale im mniej tym zwykle lepiej). Zespół dobiera się na podstawie konkretnych wytycznych.

Chodzi o to, by zebrać dane od interesującej nas grupy docelowej. Badania rynkowe tego typu mówią nam o preferencjach podobnych sobie ludzi. Fokusy są bardzo adekwatne. Dają miarodajną analizę rynku. Zwykle informacje uzyskane z fokusów okazują się przydatne z perspektywy przedsiębiorcy.

Analiza danych zastanych

Nie zawsze badania konsumenckie odbywają się przy pełnej świadomości osoby badanej. Czasami dane zbiera się bez wiedzy konsumenta. Przykładem takich analiz danych są różnego rodzaju programy lojalnościowe oraz informacje wydane przez wyszukiwarki internetowe. Uruchamiając kartę lojalnościową i podając ją sprzedawcy podczas zakupów oddajemy dane o tym, co kupujemy, ile to kosztuje i co nam się podoba. Z historii wyszukiwań korzysta np. Facebook. Nie bez przyczyny na popularnym portalu społecznościowym wyświetlają się reklamy nawiązujące do naszych zainteresowań.

Co zrobić z uzyskanymi informacjami?

Pozyskane dane mogą posłużyć do zmiany oferty lub do zweryfikowania działań konkurencji. Dzięki danym dotyczącym zapotrzebowania na pewne produkty, można uruchomić limitowaną edycję konkretnych wyrobów. Informacje uzyskane z badań konsumenckich przydają się także przy ustalaniu cen.

Analizy pozwalają na zrozumienie, jaką realną wartość ma wśród klienteli dana usługa lub produkt. Jeżeli klienci są szczerze zainteresowani konkretnym produktem, wówczas można sobie pozwolić na podniesienie ceny. Trzeba być jednak ostrożnym -  zbyt duża cena zawsze odstrasza, nawet jeśli wyrób przeznaczony jest dla zamożniejszej części społeczeństwa.

Badania ankietowe od 4 zł.