Tag: badania konsumenckie

Badania konsumenckie – co należy o nich wiedzieć?

 

Regularne badanie rynku pozwala na rozkwit przedsiębiorczości. Żadna szanująca się firma nie zrezygnuje z tego rodzaju analiz. Dzięki odpowiednim badaniom można poznać m.in. preferencje konsumenckie i najnowsze trendy zakupowe. Analizy rynku są świetnym sposobem na zorientowanie się w zapotrzebowaniu na konkretne produkty.

Badania konsumenckie – jak się je przeprowadza?

Jest kilka metod pozwalających na zebranie danych od konsumentów. Do najpopularniejszych rodzajów badań rynkowych można zaliczyć ankiety. Kwestionariusze są przygotowywane w profesjonalnych firmach zajmujących się analizami danych. To właśnie w takich punktach rozmawia się o sposobach zadawania pytań. Specjaliści sprawdzają, czy klientom łatwiej odpowiadać w formie tabeli, podkreślania podanych przykładów itd. Ankiety mogą mieć formę papierową, elektroniczną lub telefoniczną.

Fokusy – co to takiego?

Bardzo skuteczną formą analizy rynku jest poddanie kilku osób badaniu fokusowemu. To kameralne badania konsumenckie. W jednym pomieszczeniu prowadzący przepytuje małą grupę (maksymalnie 12 osób, ale im mniej tym zwykle lepiej). Zespół dobiera się na podstawie konkretnych wytycznych.

Chodzi o to, by zebrać dane od interesującej nas grupy docelowej. Badania rynkowe tego typu mówią nam o preferencjach podobnych sobie ludzi. Fokusy są bardzo adekwatne. Dają miarodajną analizę rynku. Zwykle informacje uzyskane z fokusów okazują się przydatne z perspektywy przedsiębiorcy.

Analiza danych zastanych

Nie zawsze badania konsumenckie odbywają się przy pełnej świadomości osoby badanej. Czasami dane zbiera się bez wiedzy konsumenta. Przykładem takich analiz danych są różnego rodzaju programy lojalnościowe oraz informacje wydane przez wyszukiwarki internetowe. Uruchamiając kartę lojalnościową i podając ją sprzedawcy podczas zakupów oddajemy dane o tym, co kupujemy, ile to kosztuje i co nam się podoba. Z historii wyszukiwań korzysta np. Facebook. Nie bez przyczyny na popularnym portalu społecznościowym wyświetlają się reklamy nawiązujące do naszych zainteresowań.

Co zrobić z uzyskanymi informacjami?

Pozyskane dane mogą posłużyć do zmiany oferty lub do zweryfikowania działań konkurencji. Dzięki danym dotyczącym zapotrzebowania na pewne produkty, można uruchomić limitowaną edycję konkretnych wyrobów. Informacje uzyskane z badań konsumenckich przydają się także przy ustalaniu cen.

Analizy pozwalają na zrozumienie, jaką realną wartość ma wśród klienteli dana usługa lub produkt. Jeżeli klienci są szczerze zainteresowani konkretnym produktem, wówczas można sobie pozwolić na podniesienie ceny. Trzeba być jednak ostrożnym -  zbyt duża cena zawsze odstrasza, nawet jeśli wyrób przeznaczony jest dla zamożniejszej części społeczeństwa.

Badania ankietowe od 4 zł.