Tag: badania ankietowe

Zalety i wady badań ankietowych

 

Na drodze uzyskiwania odpowiedzi na rozmaite zagadnienia, jak również gromadzenia informacji statystycznych odpowiednich do różnych projektów, przeprowadzanie rozmaitych badań jest niezbędne. Zazwyczaj w naukach społecznych metody badań dostosowuje się do tego, w jakim celu są przeprowadzane. Nie da się jednak ukryć, że najczęściej wykonywane są badania za pomocą ankiet.

Badania ankietowe to przede wszystkim forma uzyskiwania podstawowych danych statystycznych opartych na różnych grupach docelowych. Realizowane są szeroko zarówno drogą bezpośrednią, jak i pośrednią, choćby za pomocą poczty, telefonów czy nawet Internetu. Sprawdźmy jednak, jakie mają zalety oraz wady, bo od nich często zależy ich zastosowanie w praktyce.

Prostota wykonania

Przede wszystkim wykonanie badań ankietowych jest niezwykle proste, dzięki czemu stanowią one jedną z najczęściej wybieranych metod realizacji jakichkolwiek badań. Ankiety, pomijając podstawowe błędy, są proste w konstruowaniu, a obecne narzędzia online znacznie pomagają w realizacji najprostszych czy bardziej skomplikowanych kwestionariuszy. 

Szybka realizacja

Prostota jest zaletą również dla potencjalnej grupy docelowej. W przypadku ilościowych badań opinii istnieje większe prawdopodobieństwo znalezienia sporej grupy je realizującej, jako że są one po prostu łatwe w wypełnieniu. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się ankiety z pytaniami zamkniętymi, znacznie prostsze w uzupełnianiu do grupy respondentów.

Niski koszt realizacji

Badania opinii są stosunkowo tanie w realizacji. W przypadku prostszych badań ankietowych, przy wykorzystaniu dostępnych i darmowych narzędzi do realizowania formularzy, istnieje możliwość zminimalizowania kosztów wykonywania ankiety praktycznie do zera.

Wyniki powierzchowne

Mimo wszystko ankietyzacja nie jest chętnie wybierana przez firmy i osoby, którym zależy na głębokim wywiadzie i szczegółowych informacjach od konkretnej grupy docelowej. Wynika to przede wszystkim z powierzchności pomiarów, o czym trzeba pamiętać, decydując się na tę metodę pozyskiwania informacji od respondentów.

W związku z powyższych, ilościowe badanie ankietowe dostarcza nam przede wszystkim ogólnych danych ilościowych, które mogą być następnie pogłębione w trakcie pomiarów o charakterze jakościowym. To wszystko sprawia, że ankiety trudno jest ocenić jako narzędzie przydatne w wywiadach wymagających uzyskania szczegółowych, drażliwych danych.  

Sondaże – na czym polegają i jakie mają zastosowania?

 

Badania sondażowe, do których zaliczane są sondaże opinii to metody badawcze po raz pierwszy zostały zastosowane w latach 30-tych XX wieku. Wykorzystano je wówczas, aby przewidzieć wynik wyborów. Metoda ta okazała się na tyle skuteczna, że dzisiaj jest wykorzystywana także do badania opinii klientów o usługach i produktach.

Jak zbiera się dane w ramach sondażu?

Przeprowadzając sondaże opinii, korzysta się z różnych metod. Najczęściej wybieraną metodą zbierania opinii jest ankieta. Może ona być przeprowadzona w różnej formie. Badana grupa może udzielać odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie w obecności ankietera z wykorzystaniem następujących technik:

- badania za pośrednictwem telefonu;

- w formie tradycyjnej ankiety papierowej. Można ją wypełnić w domu ankietowanej osoby lub w miejscu publicznym.

- za pośrednictwem tabletu lub smartfonu.

Inne metody pozyskiwania danych

Badania sondażowe mogą zostać wykonane także bez obecności ankietera. W badaniach sondażowych wówczas korzysta się z dwóch technik. Są to:

-ankieta przeprowadzana za pośrednictwem Internetu;

-ankieta pocztowa.

Jaką grupę można poddać badaniom sondażowym?

Badania sondażowe mogą dotyczyć:

-określonych grup społeczno-zawodowych;

-zbiorowości posiadających określone kompetencje;

-całe społeczeństwo.

Zalety badań techniką ankietową

Badaniem przy pomocy ankiety można objąć sporą grupę badanych. Przeprowadzenie badań przy pomocy ankiety nie wymaga angażowania dużego zespołu badawczego. Osoba, która jest badana przy pomocy ankiety czuje się anonimowa. Dodatkowym atutem badań przy pomocy kwestionariusza pytań, czyli przy pomocy ankiety, są niskie koszty. Zbieranie danych przy pomocy ankiety zajmuje stosunkowo mało czasu – to dodatkowa zaleta badań wykonywanych techniką ankietową.

Podsumowanie

Sondaż jest metodą badawczą znaną od lat. Każdy z nas z pewnością niejeden raz słyszał chociażby o sondażach opinii publicznej w związku z preferencjami wyborczymi. Badania sondażowe przeprowadzane są jednak nie tylko na potrzeby partii politycznych, ale także na potrzeby między innymi sektora handlowego, firm farmaceutycznych, organizacji pozarządowych, samorządów. Przeprowadzaniem sondaży w naszym kraju zajmuje się obecnie wiele firm. Sondaże nie są pełnym obrazem preferencji konsumentów czy wyborców, wskazują jedynie wyniki przybliżone.

Czy badania ankietowe online są kosztowne?

Rozwój nowoczesnych technologii przyniósł zmiany w wielu dziedzinach życia - także w sferze badań rynku. Jednym z bardziej namacalnych efektów tych zmian było wdrożenie w katalog metod badawczych takich rozwiązań jak ankietyzacja wykorzystująca studia teleankieterskie, a przede wszystkim - jak ankietyzacja opierająca się na kwestionariuszach elektronicznych.

 

Czym są ankiety elektroniczne?

Badania realizowane on-line (CAWI - Computer Assisted Web Interview) umożliwiają prowadzenie ankietyzacji za pośrednictwem przeglądarki internetowej - kwestionariusz ma formę strony internetowej, a widniejące na niej pytania i odpowiedzi kafeteryjne (a także inne elementy kwestionariusza - np. fotografie czy materiały audio-wideo) są na bieżąco pobierane z serwera. Oprogramowanie, które kontroluje zadawalność pytań jest odpowiedzialne za weryfikację i zapis odpowiedzi respondenta do odpowiedniej bazy danych.

Ilościowy charakter tej formy pomiaru determinuje jej kluczowe zalety:

  • możliwość ankietowania licznych grup respondentów w relatywnie krótkim czasie;
  • możliwość jednoczesnego realizowania wielu równoległych pomiarów;
  • zapewnienie anonimowości respondentów, co przekłada się na wiarygodność uzyskanych wyników;
  • możliwość opatrzenia kwestionariusza obiektami graficznymi i multimedialnymi, co pozwala m.in. na ocenę konceptów logotypów, opakowań itp.;
  • możliwość stosowania różnorodnych typów pytań (otwartych, zamkniętych, filtrujących, opatrzonych rotowalną kafeterią, szeregujących odpowiedzi itp.).


Wsparcie oprogramowania komputerowego sprzyja jednak nie tylko samemu prowadzeniu pomiaru, ale także - pozwala dowolnie konfigurować badanie, monitorować postępy ankietyzacji, na bieżąco generować statystyki i wykresy. Nie bez znaczenia jest także automatyczny mailing z zaproszeniem do udziału w badaniu (zaproszenie obejmuje link do ankiety, a w razie konieczności - także dane logowania do formularzy).

Wszystko to przekłada się na automatyzację pomiaru - redukuje jego czas i koszt.

 

Ile kosztuje przeprowadzenie ankietyzacji elektronicznej?

Przechodząc do pytania zawartego w tytule artykułu warto wspomnieć, że cennik realizacji pojedynczej ankiety jest uzależniony od szeregu czynników. Wśród tych kluczowych wymienić należy - długość kwestionariusza oraz grupę respondentów, do jakiej jest kierowany. Jak wskazuje to przykładowy i publikowany przez jedną z badawczych firm cennik - badania ankietowe typu CAWI realizuje się już za kwotę 6-10 zł za pojedynczą krótką (do 15-250 pytań) ankietę. Kwestionariusze dłuższe, pozwalając pozyskać dużo więcej informacji, podnoszą koszt wykonania pojedynczej ankiety do kwot zaczynających się od 10-15 zł.

 

O ile przy standardowym badaniu tego typu, mailing zaproszeń do badania opiera się na bazie adresów e-mail dostarczonej przez Zamawiającego ankietyzację lub zbudowaną przez firmę badawczą, o tyle coraz popularniejszym rozwiązaniem jest korzystanie z baz już istniejących i stale rozwijanych przez agencje badawcze. Rozwiązania te wykorzystują tzw. panel internetowy (konsumencki) czyli specjalny typ serwisu, gromadzący konsumentów z całego kraju - bogata baza profili użytkowników stanowi podstawę doboru respondentów do ankietyzacji i precyzyjnego skierowania zaproszeń do ankiet tylko do konkretnych grup docelowych. Rozwiązanie takie obniża i tak już niskie koszty tego typu ankietyzacji - krótki kwestionariusz może zostać w takim wypadku zrealizowany za cenę od 5-6 zł, zaś dłuższy za cenę od 6-10 zł.

 

W odpowiedzi na zasadnicze pytanie tego artykułu należy zatem podkreślić, że realizacja badań ankietowych (zwłaszcza opierających się na panelu konsumenckim) nie są procesami kosztownymi. A biorąc ponadto pod uwagę mnogość korzyści, które ze sobą niosą - warto je zlecać profesjonalnym firmom badawczym.

Badania ankietowe od 4 zł.