Czy badania ankietowe online są kosztowne?

Rozwój nowoczesnych technologii przyniósł zmiany w wielu dziedzinach życia - także w sferze badań rynku. Jednym z bardziej namacalnych efektów tych zmian było wdrożenie w katalog metod badawczych takich rozwiązań jak ankietyzacja wykorzystująca studia teleankieterskie, a przede wszystkim - jak ankietyzacja opierająca się na kwestionariuszach elektronicznych.

 

Czym są ankiety elektroniczne?

Badania realizowane on-line (CAWI - Computer Assisted Web Interview) umożliwiają prowadzenie ankietyzacji za pośrednictwem przeglądarki internetowej - kwestionariusz ma formę strony internetowej, a widniejące na niej pytania i odpowiedzi kafeteryjne (a także inne elementy kwestionariusza - np. fotografie czy materiały audio-wideo) są na bieżąco pobierane z serwera. Oprogramowanie, które kontroluje zadawalność pytań jest odpowiedzialne za weryfikację i zapis odpowiedzi respondenta do odpowiedniej bazy danych.

Ilościowy charakter tej formy pomiaru determinuje jej kluczowe zalety:

  • możliwość ankietowania licznych grup respondentów w relatywnie krótkim czasie;
  • możliwość jednoczesnego realizowania wielu równoległych pomiarów;
  • zapewnienie anonimowości respondentów, co przekłada się na wiarygodność uzyskanych wyników;
  • możliwość opatrzenia kwestionariusza obiektami graficznymi i multimedialnymi, co pozwala m.in. na ocenę konceptów logotypów, opakowań itp.;
  • możliwość stosowania różnorodnych typów pytań (otwartych, zamkniętych, filtrujących, opatrzonych rotowalną kafeterią, szeregujących odpowiedzi itp.).


Wsparcie oprogramowania komputerowego sprzyja jednak nie tylko samemu prowadzeniu pomiaru, ale także - pozwala dowolnie konfigurować badanie, monitorować postępy ankietyzacji, na bieżąco generować statystyki i wykresy. Nie bez znaczenia jest także automatyczny mailing z zaproszeniem do udziału w badaniu (zaproszenie obejmuje link do ankiety, a w razie konieczności - także dane logowania do formularzy).

Wszystko to przekłada się na automatyzację pomiaru - redukuje jego czas i koszt.

 

Ile kosztuje przeprowadzenie ankietyzacji elektronicznej?

Przechodząc do pytania zawartego w tytule artykułu warto wspomnieć, że cennik realizacji pojedynczej ankiety jest uzależniony od szeregu czynników. Wśród tych kluczowych wymienić należy - długość kwestionariusza oraz grupę respondentów, do jakiej jest kierowany. Jak wskazuje to przykładowy i publikowany przez jedną z badawczych firm cennik - badania ankietowe typu CAWI realizuje się już za kwotę 6-10 zł za pojedynczą krótką (do 15-250 pytań) ankietę. Kwestionariusze dłuższe, pozwalając pozyskać dużo więcej informacji, podnoszą koszt wykonania pojedynczej ankiety do kwot zaczynających się od 10-15 zł.

 

O ile przy standardowym badaniu tego typu, mailing zaproszeń do badania opiera się na bazie adresów e-mail dostarczonej przez Zamawiającego ankietyzację lub zbudowaną przez firmę badawczą, o tyle coraz popularniejszym rozwiązaniem jest korzystanie z baz już istniejących i stale rozwijanych przez agencje badawcze. Rozwiązania te wykorzystują tzw. panel internetowy (konsumencki) czyli specjalny typ serwisu, gromadzący konsumentów z całego kraju - bogata baza profili użytkowników stanowi podstawę doboru respondentów do ankietyzacji i precyzyjnego skierowania zaproszeń do ankiet tylko do konkretnych grup docelowych. Rozwiązanie takie obniża i tak już niskie koszty tego typu ankietyzacji - krótki kwestionariusz może zostać w takim wypadku zrealizowany za cenę od 5-6 zł, zaś dłuższy za cenę od 6-10 zł.

 

W odpowiedzi na zasadnicze pytanie tego artykułu należy zatem podkreślić, że realizacja badań ankietowych (zwłaszcza opierających się na panelu konsumenckim) nie są procesami kosztownymi. A biorąc ponadto pod uwagę mnogość korzyści, które ze sobą niosą - warto je zlecać profesjonalnym firmom badawczym.

Tagi

badania ankietowe badania opinii badanie ankietowe badanie opinii
Badania ankietowe od 4 zł.