Tag: analizy konkurencji

Analizy rynku medycznego – uzyskaj cenną wiedzę biznesową

 

Poszukujesz sprawdzonych sposobów na usprawnienie funkcjonowania podmiotu farmaceutycznego lub ośrodka świadczącego usługi medyczne. Cenną z biznesowego punktu widzenia wiedzę można zdobyć decydując się na przeprowadzenie analizy konkurencji lub projektu  w zakresie medical market research. Z poniższego artykułu można się dowiedzieć w jaki sposób tego typu pomiary są prowadzone oraz jakie konkretne korzyści mogą przynieść.

Healthcare market research

Prowadzenie badań rynku farmaceutycznego może zakładać wykorzystanie różnego rodzaju metod ilościowych oraz jakościowych, a także dobieranych w ich ramach technik. Ostatecznego wyboru warto dokonać z uwzględnieniem pytań, na jakie projekt medical market research będzie odpowiadał, a także możliwości ze strony respondentów.

Jeżeli na przykład zamierzamy zrealizować badania na pacjentach w wieku powyżej 50 roku życia, wówczas warto mieć na uwadze, że osoby takie niekoniecznie są biegłe w obsłudze urządzeń elektronicznych. Dlatego też uzasadnienie będą miały badania ankietowe CATI, polegające na rozdaniu formularzy ankietowych, na przykład w poczekalni do lekarza. Takie rozwiązanie zapewni uzyskanie dużego response rate, gdyż badani nie muszą poświęcać dodatkowo swojego wolnego czasu.

W sytuacji natomiast gdy grupą docelową w badaniu są osoby młode, nic nie stoi wtedy na przeszkodzie ku temu, aby zdecydować się na wykonanie pomiarów z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń elektronicznych. Warto przeprowadzić badania chociażby z użyciem techniki CAPI – wówczas badani wypełniają ankietę na urządzeniu mobilnym z  zainstalowaną aplikacją służąca realizacji badań rynku medycznego.

Badania jakościowe medical market research

Bardzo wartościowe wnioski można także uzyskać podejmując decyzję o wykonaniu badań o charakterze jakościowym. W trakcie wywiadów indywidualnych oraz grupowych możliwe jest pozyskanie indywidualnych insightów konsumenckich. Są to wnioski oparte na analizie ukrytych, albo nie do końca uświadamianych potrzeb i preferencji odnośnie nabywania leków bez recepty, Rx czy innych produktów oferowanych przez podmioty farmaceutyczne.

Warto zaangażowanych decydentów do badania

Błędem byłoby jednak ograniczanie się jedynie od pozyskiwania opinii pacjentów, gdyż o tym czy zakupią oni produkt określonej marki decydują często rekomendacje ze strony pracowników medycznych lub farmaceutów. W związku z tym wartym rozważenia rozwiązaniem jest zaproszenie takich osób do badań w celu rozpoznania wizerunku marki leków oraz zweryfikowania częstotliwości ich polecania. Lekarze i pracownicy aptek mogą także dostarczyć wartościowych informacji w zakresie planowania kampanii marketingowej.

Nie pozwól się wyprzedzić konkurencji

Jeżeli zatem pragniesz osiągnąć dominującą pozycję na rynku medycznym, musisz stale pozyskiwać informacje dotyczące podejmowanych przez konkurencję działań, a także rozpoznawać potrzeby klientów z docelowych grup. Decyzja o realizacji projektu medical market research to najlepszy krok, jaki możesz wykonać w celu osiągnięcia sukcesu w branży farmaceutycznej.

 

Analizy konkurencji, czyli jak osiągnąć dominującą pozycje na rynku

Konkurencja nie śpi. To hasło bardzo dobrze zna każda firma. I to nie tylko w aspekcie teoretycznym, ale i praktycznym. Obecność na rynku to bowiem nie tylko kwestia tego, czy uda się nam przetrwać, ale też kwestii nieustannej wręcz walki o klienta, który, jeśli nie znajdzie u nas tego, czego szuka, po prostu pójdzie do kogoś innego.

Istota analizy konkurencji

Analizy konkurencji to szereg działań o charakterze badawczym, których celem jest zidentyfikowanie oraz monitoring konkurencji. I chodzi tutaj nie tylko o konkurentów obecnych, ale również o tych potencjalnych, którzy mogą mieć realny wpływ na naszą pozycję na rynku. Co poddawane jest analizie? Wszystkie czynniki, które mają wpływ na pozycję danego przedsiębiorstwa na rynku.

Konkurencja pod lupą

Jeśli zależy nam na rzetelnych analizach konkurencji, musimy przeprowadzić je niezwykle kompleksowo. Oczywiście nie my sami, ale firma, która badaniami rynku zajmuje się zawodowo. A co konkretnie jest analizowane? Po pierwsze strategia konkurencji, a wraz z nią jej plany i cele. Kolejnym aspektem są mocne i słabe strony oraz wzorce zachowań. W tym wszystkim chodzi o to, żeby asortyment podmiotu, który chce znać swoją konkurencję, porównać z asortymentem innych działających na rynku przedsiębiorstw.

Cztery poziomy analizy

W literaturze przedmiotu poświęconej analizom konkurencji możemy spotkać się z twierdzeniem, że obejmować one mogą cztery główne poziomy. Pierwszy z nich dotyczy marki, a mówiąc konkretniej produktów i usług zbliżonych do tych, które oferuje konkurencja. Drugi poziom to gałąź, czyli wszystkie produkty podobne, także te, które różnią się ceną. Trzeci poziom obejmuje formę produktu, a więc przedsiębiorstwa, których produkowane dobra mają ten sam cel. Ostatni zaś poziom to poziom ogólny obejmujący przedsiębiorstwa, które konkurują o ten sam segment nabywców.

Po co firmom taka analiza?

Analizy konkurencji zawsze mają jasny i sprecyzowany cel. Ten ogólny koncentruje się wokół możliwości przygotowania strategii działania na przyszłość, a tym samym osiągnięcia założonych celów. Dzięki takim analizom można obiektywnie ocenić własną sytuację na rynku. Jest to niezwykle ważne, ponieważ na polskim rynku nie ma dziś czegoś takiego jak monopol. Rosnąca konkurencja po prostu zmusza nas, aby być atrakcyjnym w oczach potencjalnych klientów.

Analiza konkurencji to nie działanie szpiegowskie, ale działanie perspektywiczne. Jego zadaniem jest pomóc przedsiębiorstwu wypłynąć z morza konkurencji i zająć na rynku stabilną i bezpieczną pozycję.

Analizy rynku - proces badawczy z pomysłem na przyszłość

Decydując się na proces badawczy należy wskazać cel, któremu to będą odpowiadać wszystkie podejmowane działania. W konsekwencji informacje pozyskane w procesie analizy rynku będą mogły zostać wykorzystane w specyficznych celach. Już z początku można zauważyć, że cele podejmowane w procesie badawczym mogą dotyczyć wielu rozmaitych kwestii.

 

Badanie musi mieć plan działania

W toku przeprowadzanych działań badawczych w szczególności należy zwrócić uwagę na takie kwestie jak:

 • cel;
 • specjalistyczne narzędzia;
 • oczekiwania i wymagania;
 • dostępne środki.

Pozwoli to na właściwe sprecyzowanie wymagań stawianych przed badaniami. Można powiedzieć, że od celu zaczynają się wszystkie działania badawcze. W szczególności należy zauważyć, że analiza rynku posiadając ustalony cel może okazać się procesem, który będzie dostarczał wielu konkretnych informacji.

 

O spajającej sile celu

Zaproponowane analizy można wykorzystywać w kwestii badania:

 • rynku konsumpcyjnego;
 • rynku turystycznego, gastronomicznego, samochodowego etc.;
 • wprowadzanych produktów;
 • ujawnienia nisz, na które można wprowadzić swoje usługi;
 • prognozowania wydarzeń.

Wszystkie te badania łączy potrzeba zdefiniowania planu, który nada formę prowadzonym działaniom. W szczególności należy zaznaczyć, że cel będzie wpływał również na wykorzystane narzędzi, a więc formę zbierania informacji czy też prezentację wyników i rekomendację. Cel przede wszystkim spaja proces badawczy i nakierowuje działanie na sukces.

 

Rozwój możliwy jest dzięki realizacji celów

Dobrze przeprowadzony proces badawczy to także:

 • czytelna prezentacja wyników;
 • wysoka jakość posiadanych danych;
 • trafność rekomendacji;
 • właściwy opis zjawisk i wyłapanie ważnych zjawisk, korelacji.

W związku z rozwiązaniami, które mogą nasunąć się w trakcie przeprowadzania analizy rynku warto przeprowadzić przywołane badania. Wnioski uzyskane w trakcie badania nie tylko mogą usprawnić dotychczas prowadzone działania czy sprawdzić jak dany produkt przyjmie się na rynku, ale także mogą stanowić inspirację do wyznaczania nowych celów rozwojowych.

 

Wyzwania odpowiadają za wzrost

W odpowiedzi na pojawiające się wyzwania można przeprowadzać badania, które pozwolą na takie ukierunkowanie podejmowanych działań, aby w jak najkrótszym czasie móc osiągnąć maksymalne efekty. Do takich badań zalicza się analiza rynku, która pozwala na właściwe rozpoznanie aktualnej sytuacji oraz umożliwia prognozowanie wydarzeń i obieranie najskuteczniejszych dróg realizacji wyzwań.

Badania ankietowe od 4 zł.