Tag: medical market research

Analizy rynku medycznego – uzyskaj cenną wiedzę biznesową

 

Poszukujesz sprawdzonych sposobów na usprawnienie funkcjonowania podmiotu farmaceutycznego lub ośrodka świadczącego usługi medyczne. Cenną z biznesowego punktu widzenia wiedzę można zdobyć decydując się na przeprowadzenie analizy konkurencji lub projektu  w zakresie medical market research. Z poniższego artykułu można się dowiedzieć w jaki sposób tego typu pomiary są prowadzone oraz jakie konkretne korzyści mogą przynieść.

Healthcare market research

Prowadzenie badań rynku farmaceutycznego może zakładać wykorzystanie różnego rodzaju metod ilościowych oraz jakościowych, a także dobieranych w ich ramach technik. Ostatecznego wyboru warto dokonać z uwzględnieniem pytań, na jakie projekt medical market research będzie odpowiadał, a także możliwości ze strony respondentów.

Jeżeli na przykład zamierzamy zrealizować badania na pacjentach w wieku powyżej 50 roku życia, wówczas warto mieć na uwadze, że osoby takie niekoniecznie są biegłe w obsłudze urządzeń elektronicznych. Dlatego też uzasadnienie będą miały badania ankietowe CATI, polegające na rozdaniu formularzy ankietowych, na przykład w poczekalni do lekarza. Takie rozwiązanie zapewni uzyskanie dużego response rate, gdyż badani nie muszą poświęcać dodatkowo swojego wolnego czasu.

W sytuacji natomiast gdy grupą docelową w badaniu są osoby młode, nic nie stoi wtedy na przeszkodzie ku temu, aby zdecydować się na wykonanie pomiarów z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń elektronicznych. Warto przeprowadzić badania chociażby z użyciem techniki CAPI – wówczas badani wypełniają ankietę na urządzeniu mobilnym z  zainstalowaną aplikacją służąca realizacji badań rynku medycznego.

Badania jakościowe medical market research

Bardzo wartościowe wnioski można także uzyskać podejmując decyzję o wykonaniu badań o charakterze jakościowym. W trakcie wywiadów indywidualnych oraz grupowych możliwe jest pozyskanie indywidualnych insightów konsumenckich. Są to wnioski oparte na analizie ukrytych, albo nie do końca uświadamianych potrzeb i preferencji odnośnie nabywania leków bez recepty, Rx czy innych produktów oferowanych przez podmioty farmaceutyczne.

Warto zaangażowanych decydentów do badania

Błędem byłoby jednak ograniczanie się jedynie od pozyskiwania opinii pacjentów, gdyż o tym czy zakupią oni produkt określonej marki decydują często rekomendacje ze strony pracowników medycznych lub farmaceutów. W związku z tym wartym rozważenia rozwiązaniem jest zaproszenie takich osób do badań w celu rozpoznania wizerunku marki leków oraz zweryfikowania częstotliwości ich polecania. Lekarze i pracownicy aptek mogą także dostarczyć wartościowych informacji w zakresie planowania kampanii marketingowej.

Nie pozwól się wyprzedzić konkurencji

Jeżeli zatem pragniesz osiągnąć dominującą pozycję na rynku medycznym, musisz stale pozyskiwać informacje dotyczące podejmowanych przez konkurencję działań, a także rozpoznawać potrzeby klientów z docelowych grup. Decyzja o realizacji projektu medical market research to najlepszy krok, jaki możesz wykonać w celu osiągnięcia sukcesu w branży farmaceutycznej.

 

Badania leków w ramach projektów pharma market research

 

Badania rynku medycznego to coraz częściej stosowana praktyka przez przedsiębiorstwa z branży zdrowotnej oraz farmaceutycznej. Prowadzone mogą być w tym obszarze przede wszystkim badania leków w zakresie ich skuteczności i bezpieczeństwa, a także cech determinujących zakup przez klientów. Dowiedz się zatem dlaczego warto realizować tego typu projekty oraz w jaki sposób powinny być one przeprowadzane, aby mogły dostarczyć cennych wniosków do analizy.

Badania leków – korzyści z prowadzenia

Firma farmaceutyczna podejmująca decyzję o tym, aby zlecić agencji przeprowadzenie badań leków zyskuje szereg potencjalnych korzyści z tego płynących. Przede wszystkim otrzymuje informacje pozwalające usprawnić działania marketingowe, w tym zwłaszcza odpowiednio zaplanować kampanię promocyjną. Dzięki temu wyniki sprzedażowe leków znacząco wzrastają, a podmiot farmaceutyczny jest w stanie zoptymalizować budżet na reklamę.

Co można badać?

W ramach projektów medical market research możliwe jest badanie zarówno leków bez recepty (OTC), udostępnianych po okazaniu recepty (rX), jak i suplementów. W przypadku badań marketingowych na potrzeby kampanii promocyjnych można badać między innymi:

  • Wizerunek marki leków;
  • Stopień zapamiętywania przekazu reklamowego oraz stosowanych haseł promocyjnych;
  • Historie chorób i dolegliwości pacjentów;
  • Sposoby zachowywania się w przypadku wystąpienia objawów;
  • Doświadczenia pod względem wystąpienia skutków ubocznych;
  • Wstępne koncepcje opakowań leków i suplementów;
  • Preferowane i akceptowalne w grupach klientów ceny leków;
  • Potencjalnie najskuteczniejsze kanały dystrybucji i promocji;
  • Skłonność decydentów do rekomendowania produktów medycznych;
  • Skojarzenia z produktami środków medycznych.

Badania kliniczne i obserwacyjne

Projekty pharma market research obejmują również realizację interwencyjnych badań klinicznych, a także badań obserwacyjnych, prowadzonych bez jakiejkolwiek ingerencji w zachowania pacjenta. Badania kliniczne zapewniają najwyższy stopień wiarygodności, jednak nie zawsze można je wykonać z powodów stricte etycznych. Natomiast badania obserwacyjne są zazwyczaj przeprowadzane w długiej perspektywie, a największy problem w ich przypadku stanowi utrzymanie początkowego stanu próby badawczej.

Dane z badania rynku medycznego wymagają następnie przeprowadzenia zaawansowanej analizy statystycznej. W tym celu korzysta się z zaawansowanego technologicznie oprogramowania CRO oraz eCRF – dedykowanych branży farmaceutycznej. Pozwalają one na automatyczne raportowanie wyników w trybie rzeczywistym oraz stanowią gwarancję bezpieczeństwa danych oraz ich wysokiej jakości.

Podsumowanie

Jeżeli zatem Twoim zadaniem jest zarządzanie podmiotem farmaceutycznym lub prowadzenie działań marketingowych na jego potrzeby, koniecznie skontaktuj się z profesjonalną firmą realizującą badania leków dla farmacji. Tylko systematycznie prowadzone pomiary pozwolą uzyskać wartościowe wnioski, których wdrożenie przyniesie satysfakcjonujące zyski ze sprzedaży produktów leczniczych.

Badania ankietowe od 4 zł.