Tag: badania obserwacyjne

Badania leków w ramach projektów pharma market research

 

Badania rynku medycznego to coraz częściej stosowana praktyka przez przedsiębiorstwa z branży zdrowotnej oraz farmaceutycznej. Prowadzone mogą być w tym obszarze przede wszystkim badania leków w zakresie ich skuteczności i bezpieczeństwa, a także cech determinujących zakup przez klientów. Dowiedz się zatem dlaczego warto realizować tego typu projekty oraz w jaki sposób powinny być one przeprowadzane, aby mogły dostarczyć cennych wniosków do analizy.

Badania leków – korzyści z prowadzenia

Firma farmaceutyczna podejmująca decyzję o tym, aby zlecić agencji przeprowadzenie badań leków zyskuje szereg potencjalnych korzyści z tego płynących. Przede wszystkim otrzymuje informacje pozwalające usprawnić działania marketingowe, w tym zwłaszcza odpowiednio zaplanować kampanię promocyjną. Dzięki temu wyniki sprzedażowe leków znacząco wzrastają, a podmiot farmaceutyczny jest w stanie zoptymalizować budżet na reklamę.

Co można badać?

W ramach projektów medical market research możliwe jest badanie zarówno leków bez recepty (OTC), udostępnianych po okazaniu recepty (rX), jak i suplementów. W przypadku badań marketingowych na potrzeby kampanii promocyjnych można badać między innymi:

 • Wizerunek marki leków;
 • Stopień zapamiętywania przekazu reklamowego oraz stosowanych haseł promocyjnych;
 • Historie chorób i dolegliwości pacjentów;
 • Sposoby zachowywania się w przypadku wystąpienia objawów;
 • Doświadczenia pod względem wystąpienia skutków ubocznych;
 • Wstępne koncepcje opakowań leków i suplementów;
 • Preferowane i akceptowalne w grupach klientów ceny leków;
 • Potencjalnie najskuteczniejsze kanały dystrybucji i promocji;
 • Skłonność decydentów do rekomendowania produktów medycznych;
 • Skojarzenia z produktami środków medycznych.

Badania kliniczne i obserwacyjne

Projekty pharma market research obejmują również realizację interwencyjnych badań klinicznych, a także badań obserwacyjnych, prowadzonych bez jakiejkolwiek ingerencji w zachowania pacjenta. Badania kliniczne zapewniają najwyższy stopień wiarygodności, jednak nie zawsze można je wykonać z powodów stricte etycznych. Natomiast badania obserwacyjne są zazwyczaj przeprowadzane w długiej perspektywie, a największy problem w ich przypadku stanowi utrzymanie początkowego stanu próby badawczej.

Dane z badania rynku medycznego wymagają następnie przeprowadzenia zaawansowanej analizy statystycznej. W tym celu korzysta się z zaawansowanego technologicznie oprogramowania CRO oraz eCRF – dedykowanych branży farmaceutycznej. Pozwalają one na automatyczne raportowanie wyników w trybie rzeczywistym oraz stanowią gwarancję bezpieczeństwa danych oraz ich wysokiej jakości.

Podsumowanie

Jeżeli zatem Twoim zadaniem jest zarządzanie podmiotem farmaceutycznym lub prowadzenie działań marketingowych na jego potrzeby, koniecznie skontaktuj się z profesjonalną firmą realizującą badania leków dla farmacji. Tylko systematycznie prowadzone pomiary pozwolą uzyskać wartościowe wnioski, których wdrożenie przyniesie satysfakcjonujące zyski ze sprzedaży produktów leczniczych.

Dlaczego zarządzanie badaniem klinicznym jest ważne?

Czynników związanych z ryzykiem występuje w badaniu klinicznym bardzo wiele. Przy przedsięwzięciu o tak wysokim stopniu złożoności nietrudno o błąd, przeoczenie czy zaniedbanie. Zarządzanie badaniem klinicznym nie byłoby jednak prawdopodobnie zagadnieniem aż tak istotnym, gdyby w eksperymentach nie brali udziału ludzie – pacjenci, którym należy bezsprzecznie zagwarantować właściwą opiekę i bezwzględne bezpieczeństwo.

 

Zarządzanie badaniem klinicznym w kontekście czynników ryzyka

 

Nie będzie wcale przesadą, jeśli stwierdzimy, że największe ryzyko ponosi w badaniach klinicznych ich uczestnik. Osoba ta wyraziła co prawda swoją pisemną świadomą zgodę na udział w eksperymentach, ale ów podpis nie zwalnia przecież w żadnym razie placówki naukowo-badawczej od odpowiedzialności. Przeciwnie. Powinna ona dołożyć wszelkich starań, by zatroszczyć się o dobro pacjenta – to na niej spoczywa każdy aspekt związany z jego zdrowiem i wszelkimi zagrożeniami. Warto zadbać o to, by personel medyczny był wysoko wykwalifikowany i posiadał bogate doświadczenie zawodowe. Lista potencjalnych szkód, jakie może ponieść uczestnik testów jest bowiem bardzo długa. Wymieńmy największe spośród nich – one wszystkie powinny zostać wyeliminowane dzięki właściwemu zarządzaniu badaniem klinicznym:

 

 • pacjent może odnieść uszczerbek fizyczny, taki jak wystąpienie objawów choroby, bóle czy mechaniczne uszkodzenie ciała,
 • istnieje też prawdopodobieństwo dyskomfortu psychicznego – traumatycznych przeżyć, strachu lub poczucia winy,
 • pogorszeniu mogą ulec relacje społeczne, z uwzględnieniem zjawisk skrajnie negatywnych, takich jak dyskryminacja bądź ostracyzm,
 • uwzględnić również należy szkody prawne,
 • straty materialno-ekonomiczne, czy
 • naruszenie godności osobistej.

 

Do wystąpienia negatywnych objawów wynikających z niewłaściwej realizacji badania może się prócz tego przyczynić bezpośrednio sam testowany lek, jeżeli jego stosowanie wywoła dolegliwości znane i przewidywalne (gdy doszło ze strony naukowców do zaniedbania) lub całkowicie nieznane i niemożliwe do przewidzenia. Uwzględnić należy także z całą pewnością błędy w procesach diagnostycznych.

 

Właściwe oszacowanie ryzyka, jakiego powinna dokonać osoba lub jednostka odpowiedzialna za zarządzanie badaniem klinicznym, powinno uwzględniać wszystkie możliwe niepożądane zjawiska oraz pozwolić na zaplanowanie procedur, które w każdej z tych sytuacji muszą zostać wdrożone.

 

Zarządzanie badaniem klinicznym a kwestie naukowe

 

Odpowiednie zarządzanie badaniem klinicznym pomaga skorygować hipotezy i założenia poprzedzające początek eksperymentów oraz przygotować i zaprojektować niezbędny protokół – w taki sposób, by był on klarowny, czytelny i przejrzysty. Jest też pomocne przy składaniu dokumentacji testów do Komisji Bioetycznej i Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych – organów nadzorujących przedsięwzięcia naukowe – w celu uzyskania od nich zgody warunkującej wdrożenie procedur badawczych. Zarządzanie badaniem klinicznym to także umiejętna selekcja ośrodków naukowych, w których mógłby zostać zrealizowany cały projekt lub ocena placówki już wybranej, jak również sprawna koordynacja pracy jednostki naukowo-badawczej.

Badania ankietowe od 4 zł.