Tag: badania sondażowe

Sondaże – na czym polegają i jakie mają zastosowania?

 

Badania sondażowe, do których zaliczane są sondaże opinii to metody badawcze po raz pierwszy zostały zastosowane w latach 30-tych XX wieku. Wykorzystano je wówczas, aby przewidzieć wynik wyborów. Metoda ta okazała się na tyle skuteczna, że dzisiaj jest wykorzystywana także do badania opinii klientów o usługach i produktach.

Jak zbiera się dane w ramach sondażu?

Przeprowadzając sondaże opinii, korzysta się z różnych metod. Najczęściej wybieraną metodą zbierania opinii jest ankieta. Może ona być przeprowadzona w różnej formie. Badana grupa może udzielać odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie w obecności ankietera z wykorzystaniem następujących technik:

- badania za pośrednictwem telefonu;

- w formie tradycyjnej ankiety papierowej. Można ją wypełnić w domu ankietowanej osoby lub w miejscu publicznym.

- za pośrednictwem tabletu lub smartfonu.

Inne metody pozyskiwania danych

Badania sondażowe mogą zostać wykonane także bez obecności ankietera. W badaniach sondażowych wówczas korzysta się z dwóch technik. Są to:

-ankieta przeprowadzana za pośrednictwem Internetu;

-ankieta pocztowa.

Jaką grupę można poddać badaniom sondażowym?

Badania sondażowe mogą dotyczyć:

-określonych grup społeczno-zawodowych;

-zbiorowości posiadających określone kompetencje;

-całe społeczeństwo.

Zalety badań techniką ankietową

Badaniem przy pomocy ankiety można objąć sporą grupę badanych. Przeprowadzenie badań przy pomocy ankiety nie wymaga angażowania dużego zespołu badawczego. Osoba, która jest badana przy pomocy ankiety czuje się anonimowa. Dodatkowym atutem badań przy pomocy kwestionariusza pytań, czyli przy pomocy ankiety, są niskie koszty. Zbieranie danych przy pomocy ankiety zajmuje stosunkowo mało czasu – to dodatkowa zaleta badań wykonywanych techniką ankietową.

Podsumowanie

Sondaż jest metodą badawczą znaną od lat. Każdy z nas z pewnością niejeden raz słyszał chociażby o sondażach opinii publicznej w związku z preferencjami wyborczymi. Badania sondażowe przeprowadzane są jednak nie tylko na potrzeby partii politycznych, ale także na potrzeby między innymi sektora handlowego, firm farmaceutycznych, organizacji pozarządowych, samorządów. Przeprowadzaniem sondaży w naszym kraju zajmuje się obecnie wiele firm. Sondaże nie są pełnym obrazem preferencji konsumentów czy wyborców, wskazują jedynie wyniki przybliżone.

Na czym koncentrują się badaniu ruchu turystycznego?

Jednocześnie bardzo ważne jest, aby zdać sobie sprawę z tego, że badanie ruchu turystycznego jest złożonym projektem, który w zakresie realizowanych działań odnosi się do wielu aspektów badanego rynku.

 

Badanie musi odnosić się do całości zjawiska

Mówiąc o projektowaniu przebiegu badania należy uwzględnić takie etapy jak:

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

Każdy z tych etapów pozwala na ujmowanie badanego zjawiska w konkretnych ramach, a w związku z tym daje także szansę na przedstawienie zagadnienia z wykorzystaniem różnych perspektyw składających się na całość zjawiska. Odnosząc się do badań ruchu turystycznego można zauważyć, że złożoność przedmiotu badania odpowiada potrzebie wykorzystania wyspecjalizowanych narzędzi.

 

Do czego może odnosić się badanie?

Realizując projekty badawcze nakierowane na turystykę można określić takie kwestie jak:

 • wielkość/sezonowość ruchu turystycznego;
 • strukturę społeczną grup turystów;
 • preferencje turysty dotyczące np. gastronomii, atrakcji turystycznych, organizacji wyjazdu, wyboru miejsc noclegowych itp..

Dzięki pozyskaniu rozmaitych danych można uzyskać informacje na temat wydatków poniesionych przez turystów na określonym regionie, a także określić pozycję badanego regionu w kontekście atrakcyjności w odniesieniu do innych konkurencyjnych miejsc.

 

Narzędzia budują możliwości procesów

Jednak podstawą do pozyskania tych danych w toku badania ruchu turystycznego jest wykorzystanie odpowiednich narzędzi badawczych, które dzięki zastosowaniu odpowiednich środków pozwolą na:

 • dotarcie do określonej grupy odbiorców;
 • uzyskanie odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w narzędziu;
 • zauważenie nowych powiązań, korelacji;
 • właściwą analizę i przedstawienie wniosków.

Stąd też wybierając odpowiednie narzędzia można przeprowadzać procesy, które będą koncentrować się na postawionym celu oraz inspirować do pogłębienia badanego tematu.

 

Rozwój bierze się w wykorzystanych możliwości

Widząc w procesie możliwości rozwoju należy zastanowić się nad tym, w jaki sposób można wykorzystać posiadane zasoby, które pozwolą na usprawnienie podejmowanych działań. Jednocześnie warto zauważyć, że badanie ruchu turystycznego powinno na każdym etapie swojego działania realizować postawiony cel z uwzględnieniem specjalistycznych narzędzi.

Badania ankietowe od 4 zł.