Sondaże – na czym polegają i jakie mają zastosowania?

 

Badania sondażowe, do których zaliczane są sondaże opinii to metody badawcze po raz pierwszy zostały zastosowane w latach 30-tych XX wieku. Wykorzystano je wówczas, aby przewidzieć wynik wyborów. Metoda ta okazała się na tyle skuteczna, że dzisiaj jest wykorzystywana także do badania opinii klientów o usługach i produktach.

Jak zbiera się dane w ramach sondażu?

Przeprowadzając sondaże opinii, korzysta się z różnych metod. Najczęściej wybieraną metodą zbierania opinii jest ankieta. Może ona być przeprowadzona w różnej formie. Badana grupa może udzielać odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie w obecności ankietera z wykorzystaniem następujących technik:

- badania za pośrednictwem telefonu;

- w formie tradycyjnej ankiety papierowej. Można ją wypełnić w domu ankietowanej osoby lub w miejscu publicznym.

- za pośrednictwem tabletu lub smartfonu.

Inne metody pozyskiwania danych

Badania sondażowe mogą zostać wykonane także bez obecności ankietera. W badaniach sondażowych wówczas korzysta się z dwóch technik. Są to:

-ankieta przeprowadzana za pośrednictwem Internetu;

-ankieta pocztowa.

Jaką grupę można poddać badaniom sondażowym?

Badania sondażowe mogą dotyczyć:

-określonych grup społeczno-zawodowych;

-zbiorowości posiadających określone kompetencje;

-całe społeczeństwo.

Zalety badań techniką ankietową

Badaniem przy pomocy ankiety można objąć sporą grupę badanych. Przeprowadzenie badań przy pomocy ankiety nie wymaga angażowania dużego zespołu badawczego. Osoba, która jest badana przy pomocy ankiety czuje się anonimowa. Dodatkowym atutem badań przy pomocy kwestionariusza pytań, czyli przy pomocy ankiety, są niskie koszty. Zbieranie danych przy pomocy ankiety zajmuje stosunkowo mało czasu – to dodatkowa zaleta badań wykonywanych techniką ankietową.

Podsumowanie

Sondaż jest metodą badawczą znaną od lat. Każdy z nas z pewnością niejeden raz słyszał chociażby o sondażach opinii publicznej w związku z preferencjami wyborczymi. Badania sondażowe przeprowadzane są jednak nie tylko na potrzeby partii politycznych, ale także na potrzeby między innymi sektora handlowego, firm farmaceutycznych, organizacji pozarządowych, samorządów. Przeprowadzaniem sondaży w naszym kraju zajmuje się obecnie wiele firm. Sondaże nie są pełnym obrazem preferencji konsumentów czy wyborców, wskazują jedynie wyniki przybliżone.

Tagi

badania ankietowe sondaż sondaże badania sondażowe sondaże opinii
Badania ankietowe od 4 zł.