Tag: najlepsze firmy badawcze

Nauka, która pomaga zrozumieć społeczeństwa

Przeprowadzanie projektów badawczych związane jest z zachowaniem odpowiednich procedur i wykorzystaniem odpowiednich narzędzi, które pozwolą na wyciągnięcie maksymalnej ilości informacji. Skuteczność takich projektów zależy od umiejętności oraz wiedzy, którą posiadają badacze – czy to informatycy czy socjolodzy. Praca, która zostanie przez nich wykonana ma wpływ na efekty badania.

 

Socjologia pozwala zrozumieć świat

W obrębie badań przeprowadzanych na grupach społecznych szczególne miejsce zajmuje socjologia, która jest nauką o społeczeństwie, grupach oraz instytucjach. Za jej przedmiot uznaje się zjawiska oraz procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowego ludzi. Ponadto socjolog (praca, którą on wykonuje) odnosi się do:

  • badania struktur zbiorowości;
  • zjawisk i procesów zachodzących w zbiorowościach;
  • sił skupiających/rozbijających zbiorowości;
  • przekształceń zachodzących w zbiorowościach.

 

Cel: dowiedzieć się maksymalnie dużo

Socjologia stanowi dziedzinę wiedzy, która jest zarówno teoretyczna, jak i praktyczna, a wśród jej funkcji wyróżnia się:

  • funkcję diagnostyczną;
  • funkcję teoretyczną;
  • funkcję socjotechniczną.

W kontekście funkcji teoretycznej tworzy się koncepcje oraz modele teoretyczne, które oparte są na przeprowadzonych badaniach. Koncepcje te oraz modele służą do porządkowania wiedzy.

 

Obiektywność to cecha najpotrzebniejsza

Socjologia jako nauka ma w swoich założeniach być obiektywna oraz autonomiczna. Problem, który napotyka się w kwestii przeprowadzanych badań dotyczy zaangażowania się w badane zjawisko. Umiejętność zachowania obiektywnej postawy można uznać za wymaganie, które stawiane jest socjologowi. Praca, którą on wykonuje ma wpływ na:

  • wiedzę o społeczeństwie, w którym się żyje;
  • możliwość zastosowania skutecznych rozwiązań;
  • zwiększenie świadomości społecznej.

Przede wszystkim dzięki przeprowadzanym badaniom w obszarze społeczeństwa można pozyskać wiedzę na temat przyczyn występowania konkretnych zjawisk oraz określić ich skutki z uwzględnieniem ich znaczenia dla całości społeczeństwa.

 

Wiedza, która przemienia się w działanie

Dzięki wykorzystaniu wiedzy ekspertów można przeprowadzać znakomite procesy badawcze, które dostarczą potrzebnej wiedzy. Poprzez zastosowanie fachowej wiedzy, którą posiada socjolog, praca przez niego wykonana może przyczynić się do rozwoju społeczeństwa, a przede wszystkim do wydobycia informacji, które pozwolą na zrozumienie zachodzących zjawisk i przemian.

Badania ankietowe od 4 zł.