Tag: agencja badawcza

Zanim podejmiesz współpracę z agencją badawczą

Myślisz poważnie o powierzeniu realizacji projektu badawczego agencji badawczej? Nie dokonuj jednak pochopnego wyboru. Podpowiemy Ci w jaki sposób wybrać tego rodzaju firmę, aby współpraca przebiegała przyjemne i przyniosła zakładane efekty.

Przygotuj brief badawczy

Agencja zdoła przeprowadzić badanie zgodnie z Twoimi oczekiwaniami tylko pod warunkiem, że wcześniej przygotujesz dla niej kompletny brief badawczy. Są to proste w odbiorze instrukcje, które obejmują przede wszystkim:

 •  specyfikę prowadzonej przez Ciebie działalności,
 • obowiązującą w Twojej firmie misję,
 • strategię działań marketingowych,
 • profil Twoich docelowych Klientów,
 • cele jakie spodziewasz się osiągnąć dzięki realizacji badania,
 • budżet, który jesteś w stanie przeznaczyć na współpracę z agencją badawczą,
 • ostateczny termin realizacji.

Jeżeli pominiesz ten ważny etap jakim jest stworzenie briefu, wówczas narazisz się na ryzyko rozbieżności i nieporozumień z pracownikami firmy badawczej. W prosty sposób możesz tego uniknąć. W Internecie bez trudu znajdziesz przykładowe briefy, które mogą być dla Ciebie pomocne.

Bez metodologii ani rusz

Rzetelne wykonanie badania będzie mogło mieć miejsce tylko pod warunkiem, że agencja badawcza opracuje kompleksowy plan realizacji, mając zwłaszcza na uwadze kwestie metodologiczne. Konieczne jest dokonanie odpowiedniego doboru technik i metod badawczych, skonstruowanie projektu narzędzi badawczych, dobór reprezentatywnej próby do badania, a także zaplanowanie technik analizy pozyskanych danych. Firma badawcza stoi również przed zadaniem zapewnienia Cię, że na każdym etapie dokona czynności w celu zachowania wysokiej jakości badania – m.in. poprzez kontrolę pracy ankieterów.

Metodologia powinna obejmować także szczegółowe cele badania, zakres analizy, przedmiot badania, a także pytania badawcze.

Ustalcie wspólnie harmonogram realizacji

Sprawna współpraca z agencją badawczą wymaga skonstruowania harmonogramu. Firma taka powinna więc przedstawić Ci koncepcję realizacji poszczególnych etapów badania. Tylko wtedy zdołasz w porę zidentyfikować ewentualne opóźnienia i podejmiesz kroki w celu rozpoznania ich przyczyn. Dzięki temu zyskasz pewność, że raport końcowy otrzymasz na czas. Pamiętaj jednak, aby nie wymagać od agencji nierealnych terminów. W takim przypadku zapewne odbije się to na jakości i wiarygodności badania. A przecież zależy Ci na tym, aby uzyskane wyniki były w najwyższym stopniu rzetelne.

Miła współpraca to połowa sukcesu

Zwróć także uwagę na to, czy pracownicy agencji badawczej są w stosunku do Ciebie cierpliwi i życzliwi. Czy potrafią udzielać wyczerpujących informacji na Twoje pytania i rozwiewać wszelkie wątpliwości metodologiczne? Nie warto tracić czasu na współpracę z firmą, która przykłada wagi to tej jakże ważnej kwestii.

Podsumowanie

Teraz zatem już wiesz, jakie cechy powinna spełniać agencja badawcza, aby współpraca z nią była owocna. Mamy nadzieję, że dzięki uzyskanej wiedzy będziesz w stanie omijać szerokim łukiem amatorskie firmy.

Nauka, która pomaga zrozumieć społeczeństwa

Przeprowadzanie projektów badawczych związane jest z zachowaniem odpowiednich procedur i wykorzystaniem odpowiednich narzędzi, które pozwolą na wyciągnięcie maksymalnej ilości informacji. Skuteczność takich projektów zależy od umiejętności oraz wiedzy, którą posiadają badacze – czy to informatycy czy socjolodzy. Praca, która zostanie przez nich wykonana ma wpływ na efekty badania.

 

Socjologia pozwala zrozumieć świat

W obrębie badań przeprowadzanych na grupach społecznych szczególne miejsce zajmuje socjologia, która jest nauką o społeczeństwie, grupach oraz instytucjach. Za jej przedmiot uznaje się zjawiska oraz procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowego ludzi. Ponadto socjolog (praca, którą on wykonuje) odnosi się do:

 • badania struktur zbiorowości;
 • zjawisk i procesów zachodzących w zbiorowościach;
 • sił skupiających/rozbijających zbiorowości;
 • przekształceń zachodzących w zbiorowościach.

 

Cel: dowiedzieć się maksymalnie dużo

Socjologia stanowi dziedzinę wiedzy, która jest zarówno teoretyczna, jak i praktyczna, a wśród jej funkcji wyróżnia się:

 • funkcję diagnostyczną;
 • funkcję teoretyczną;
 • funkcję socjotechniczną.

W kontekście funkcji teoretycznej tworzy się koncepcje oraz modele teoretyczne, które oparte są na przeprowadzonych badaniach. Koncepcje te oraz modele służą do porządkowania wiedzy.

 

Obiektywność to cecha najpotrzebniejsza

Socjologia jako nauka ma w swoich założeniach być obiektywna oraz autonomiczna. Problem, który napotyka się w kwestii przeprowadzanych badań dotyczy zaangażowania się w badane zjawisko. Umiejętność zachowania obiektywnej postawy można uznać za wymaganie, które stawiane jest socjologowi. Praca, którą on wykonuje ma wpływ na:

 • wiedzę o społeczeństwie, w którym się żyje;
 • możliwość zastosowania skutecznych rozwiązań;
 • zwiększenie świadomości społecznej.

Przede wszystkim dzięki przeprowadzanym badaniom w obszarze społeczeństwa można pozyskać wiedzę na temat przyczyn występowania konkretnych zjawisk oraz określić ich skutki z uwzględnieniem ich znaczenia dla całości społeczeństwa.

 

Wiedza, która przemienia się w działanie

Dzięki wykorzystaniu wiedzy ekspertów można przeprowadzać znakomite procesy badawcze, które dostarczą potrzebnej wiedzy. Poprzez zastosowanie fachowej wiedzy, którą posiada socjolog, praca przez niego wykonana może przyczynić się do rozwoju społeczeństwa, a przede wszystkim do wydobycia informacji, które pozwolą na zrozumienie zachodzących zjawisk i przemian.

Badania ankietowe od 4 zł.