Tag: B+R

Centrum Badawczo-Rozwojowe - siła innowacji

Centrum Badawczo-Rozwojowe – najlepsze innowacje dla ważnych sektorów

Wprawny obserwator szybko zauważy, że ostatnia dekada przyniosła wiele zmian dotyczących komunikacji międzyludzkiej. Żyjemy szybciej, komunikujemy się łatwiej, wszechobecna jest cyfryzacja. W każdej dziedzinie życia. Medycyna, transport, sprzedaż, marketing, finanse i rachunkowość, instytucje życia publicznego i sektor naukowy praktycznie już nie funkcjonują bez zaawansowanych systemów komputerowych, a rozwój jest potrzebny niemal cały czas.


Centra Badawczo-Rozwojowe – coraz większe wymagania i rozwiązania BioStat®

Zapotrzebowanie na innowacje w dziedzinie medycyny i farmacji, jak również szeroko pojęte badania rynkowe realizowane dla prywatnych firm oraz instytucji podejmuje Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®. Doświadczony zespół IT oraz eksperci w dziedzinach takich jak.:

  • biostatystyka oraz bioinformatyka,
  • statystyka medyczna i matematyka stosowana,
  • biologia i biochemia,
  • marketing i sprzedaż,
  • socjologia i ekonomia.

Prowadzą wielopoziomowe badania, wspierające biznes małych, średnich i dużych firm działających na polskim rynku. Jest to główny cel ośrodków badawczych znajdujących się w sieci Centrów Badawczo-Rozwojowych. Innowacje na polskim rynku naukowo-biznesowym promują rodzimy biznes poza granicami kraju jak i są szansą dla nowych rozwijających się przedsiębiorstw.

BioStat® zdobył status Centrum Badawczo-Rozwojowego w sierpniu 2019 r., decyzją Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, po 15 latach działań, podczas których zrealizowano ponad 1000 badań naukowych oraz wsparto proces ponad 500 publikacji badań naukowych dla znanych periodyków obecnych na liście filadelfijskiej. Skonstruowanie aplikacji eCRF.biz.™, Medfile® EDM, portalu Badanie-Opinii, czy systemu SurvGo™ umożliwia intensyfikację procesu cyfryzacji i sprawny przepływ danych w trakcie :

  • prowadzenia badań klinicznych w farmacji i medycynie,
  • zarządzania kartotekami medycznymi pacjentów,
  • prowadzenia badań dotyczących opinii i ocen konsumentów odnoście produktów i usług,
  • realizacji badań rynkowych,
  • prowadzenia indywidualnych badań naukowych.

 

Centra Badawczo-Rozwojowe to szansa dla polskiego know-how

Wielu rodzimych ekspertów emigrujących na Zachód Europy lub do Stanów Zjednoczonych może odnaleźć się w kadrach Centrów Badawczo-Rozwojowych. Są one nie tylko szansą dla prężnie rozwijającej się gospodarki, ale także dla specjalistów, których pomysły jak dotąd zasilały zagraniczny kapitał rynkowy. Wykorzystanie zasobów wiedzy i doświadczenia ekspertów na polskim rynku może okazać się największą siłą polskiej sieci CBR. Wysoka jakość działań polskich Centrów Badawczo-Rozwojowych przełoży się zatem nie tylko na rozwój potencjału gospodarczego, ale także wzrost jakości i konkurencyjności proponowanych usług badawczych.

Badania ankietowe od 4 zł.