Tag: analiza rynku żywności

Jakich informacji może dostarczyć analiza rynku zdrowej żywności?

Rynek ekologicznej żywności dynamicznie się rozwija i każdego roku coraz więcej Polaków chce się zdrowo odżywiać. Jesteśmy w stanie zapłacić znacznie więcej za produkt z logo wskazującym na to, że został on wyprodukowany ekologicznymi metodami. Przeprowadzone w ostatnim czasie analizy rynku jednoznacznie wskazują, że wartość tego rynku już niebawem może przekroczyć kwotę miliarda złotych. Dowiedz się zatem w jaki sposób tego typu pomiary są prowadzone.

 

W jaki sposób przebiega profesjonalna analizy rynku?

 

Badania takie mają na celu przede wszystkim oszacowanie przybliżonej wartości segmentu zdrowej żywności, a także jego wielkości. Konieczne jest w związku z tym zidentyfikowanie wszystkich podmiotów funkcjonujących w branży. Są to najczęściej sklepy internetowe oraz tradycyjne punkty sprzedaży żywności eko. Coraz częściej możemy także spotkać się z jedzeniem ekologicznym w popularnych dyskontach oraz supermarketach.

 

Aby dotrzeć do takich informacji trzeba przeprowadzić analizę rynku metodą desk research. Koniecznie jest dotarcie do danych zastanych, publikowanych przez różnego typu instytucje publiczne na czele z Głównym Urzędem Statystycznym. Pozyskamy z tego właśnie źródła informacje na temat przychodów przedsiębiorstw, a także skali ich działalności. Będziemy mogli także pozyskać informacje na temat wartości spożycia poszczególnych typów produktów żywnościowych w polskich gospodarstwach domowych. Poddamy także analizie dane demograficzne, które mogą w ogromnym stopniu wpływać na kształtowanie w przyszłości rynku ekologicznej żywności.

 

Analiza rynku pod kątem prawnym oraz politycznym

 

Ogromny wpływ na dynamikę rozwoju branży eko wywierają także bieżące zmiany w prawie handlowym. Warto w związku z tym na bieżąco śledzić planowane o wdrożenia zmiany przez polityków partii rządzących. Dzięki temu możemy z dużym prawdopodobieństwem przewidywać ewentualne kierunki rozwoju.

 

Badania z udziałem dystrybutorów oraz klientów końcowych

 

Dane pozyskane w toku analizy desk research mogą jednak okazać się być niewystarczające, aby móc dogłębnie rozpoznać rynek. Konieczne może okazać się ich poszerzenie o opinie klientów oraz podmiotów odpowiedzialnych za dystrybucję. Ważne jest zidentyfikowanie profilu docelowego klienta – zwłaszcza pod kątem stylu dokonywania zakupów, cech demograficznych oraz osobowościowych. Warto dowiedzieć się co skłania klientów do sięgania po ekologiczną żywność, jakie ceny są w stanie zaakceptować, a także w jakich miejscach dokonują oni zakupów.

 

Wyobraź sobie także taką sytuację, iż rolnicy są zmuszeni znacząco podnieść ceny z uwagi na bardzo ograniczone plony, spowodowane przymrozkami czy innymi niekorzystnymi czynnikami pogodowymi. Przeprowadzając indywidualne wywiady z dystrybutorami będziemy mogli odkryć różnego rodzaju bariery, mogące przyczynić się do zahamowania dynamiki w branży.

 

Podsumowanie

 

Profesjonalnie przeprowadzona analiza rynku żywności ekologicznej dostarcza zatem bardzo ciekawych informacji, które mogą pomóc producentom i dystrybutorom żywności w planowaniu działań sprzedażowych oraz marketingowych. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach branża to rozwijać się będzie szybciej niż kiedykolwiek wcześniej i najpóźniej do 2020 roku przekroczy wartość jednego miliona złotych.

Badania ankietowe od 4 zł.