Tag: analiza rynku farmaceutycznego

Co możesz zyskać za sprawą analizy rynku farmaceutycznego?

Zanim zdecydujesz podjąć się realizacji najważniejszych z biznesowego punktu widzenia decyzji, warto abyś zminimalizował ryzyko niepowodzenia. Taka zasadność może mieć miejsce przykładowo na etapie wprowadzania nowego produktu do oferty czy poszerzania dotychczasowego rynku zbytu. W tym celu warto zdecydować się na przeprowadzenie analizy rynku. W poniższym artykule podejmujemy tematykę analiz prowadzonych na potrzeby podmiotów farmaceutycznych.

Kto może być zainteresowany przeprowadzeniem analiz?

Wnioski z przeprowadzonej analizy rynku farmaceutycznego mogą być interesujące zwłaszcza dla decydentów – osób odpowiedzialnych za wyniki kampanii marketingowych. Mogą do nich należeć między innymi producenci produktów medycznych, takich jak preparaty kosmetyczne, leki, suplementy diety, a także różnego rodzaju wyroby medyczne. Nie można wykluczyć także dystrybutorów, konsultantów medycznych, także agencji reklamowych, które obsługują przedsiębiorstwa farmaceutyczne.

W jaki sposób przebiega proces badawczy?

Kluczowym działaniem badawczym jest analiza danych zastanych. Są one gromadzone na podstawie informacji przekazywanych przez medyczne organizacje publiczne, takie jak chociażby Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Fundusz Zdrowia czy Ministerstwo Zdrowia. Bardzo ważny elementem analizy jest także pozyskiwanie statystyk odnoszących się do liczby pacjentów korzystających z określonych terapii, a także wyposażenia jednostek medycznych. Dane GUS-u służą natomiast rozpoznaniu cech demograficznych klientów placówek służby zdrowia.

Etapem którego nie można pominąć jest także monitoring regulacji prawnych, przede wszystkim mając na uwadze możliwości uzyskiwania dotacji oraz innego typu wsparcia finansowego. Analiza rynku może dotyczyć także zasad prowadzenie działań promocyjnych oraz dystrybucyjnych. Firma badawcza realizująca analizę rynku farmaceutycznego, stoi więc przed koniecznością stałego śledzenia zmian pod kątem zapisów prawnych.

W zakres analizy sektorowej mogą wchodzić także dostępne w Sieci raporty badawcze oraz finansowe. Uzasadnienie ma również wykorzystywanie informacji zamieszczanych w przekazie medialnym (branżowa prasa, biuletyny, rejestry medyczne). Ponadto można poszerzyć badanie o analizę innowacyjnych rozwiązań oraz trendów. W tym celu pozyskuje się informacje zasłyszane podczas konferencji, targów oraz innych eventów, w których uczestniczą podmioty z sektora farmaceutycznego.

Przydatna może okazać się także analiza oferty sklepów internetowych różnych firm oferujących produkty lub sprzęt medyczny. Można się wówczas przyjrzeć oferowanym cenom, wielkości asortymentu, a także stosowanych strategii dystrybucyjnych oraz promocyjnych.

Poprawnie przeprowadzona analiza rynku medycznego pozwala właściwie rozpoznać obecną sytuację oraz kierunki rozwoju branży farmaceutycznej. Stwarza poza tym możliwość wyodrębnienia najsilniejszych graczy na rynku, a także określania jego rozmiaru, struktury oraz szacunkowej wartości.

Co można zyskać dzięki wnioskom z analizy rynku medycznego?

Analiza rynku farmaceutycznego powinna przełożyć sie na mierzalne korzyści biznesowe. Można do nich zaliczyć między innymi:

  • Zdobycie informacji dotyczących wartości sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz prowadzonej z wykorzystaniem narzędzi e-commerce;
  • Oszacowanie średnich cen mając na uwadze produkty z określonego segmentu rynkowego;
  • Rozpoznanie jaka jest pozycja własnego przedsiębiorstwa względem podmiotów konkurencyjnych;
  • Weryfikacja potencjalnych partnerów biznesowych;
  • Odkrycie potencjalnych możliwości zwiększenia konkurencyjności;
  • Właściwe prognozowanie dynamiki rynku i podejmowanie decyzji na podstawie wiedzy;
  • Identyfikacja kluczowych szans oraz zagrożeń przed wejściem na nowy rynek. 
Badania ankietowe od 4 zł.