Ile kosztują badania rynku?

Jednym z największych problemów, z jakimi borykają się przedsiębiorstwa, gdy zaczynają myśleć o badaniach rynkowych, jest pytanie "Ile to kosztuje?". Niestety, nie ma jednej standardowej odpowiedzi, ponieważ cena badań rynkowych jest tak zmienna jak cena wakacji, domu, czy edukacji na uczelni. W rzeczywistości, tak jak istnieją możliwości podróżowania, mieszkania i edukacji dostępne dla wszystkich rodzajów budżetów i potrzeb, tak samo dostępne są strategie badań rynkowych, które pasują do unikalnego zestawu pytań i zasobów każdej firmy. Oczywiście, istnieją także gotowe aplikacje badawcze, które można kupić za niewielką opłatą. Tak więc, można znaleźć solidne, praktyczne badania rynku za różne kwoty w zależności od czterech głównych czynników:

Metodologia

Wybór pomiędzy pomiarami ilościowymi i jakościowymi dla Twoich badań z konieczności wpływa na cenę, jaką za nie płacisz. Na przykład badania ilościowe często wymagają dużej liczby respondentów, aby wszelkie wyniki były wiarygodne; kwota, jaką poświęcasz na znalezienie, skontaktowanie się i zebranie wszystkich tych danych, może szybko ulec eskalacji. Z drugiej strony, badania jakościowe, które zazwyczaj kosztują więcej na osobę, mogą okazać się bardziej ekonomicznym wyborem, jeśli mniej respondentów będzie w stanie rzucić światło na badany problem. Dlatego ważne jest, aby dopasować zadawane pytania do właściwej techniki zapytań.

 

Wielkość próbki i dostępność

Jak wspomniano, liczba i rodzaj respondentów, których potrzebujesz, odgrywa ogromną rolę w tym, ile kosztują badania rynku. Wielkość próby, zasoby niezbędne do identyfikacji i dotarcia do określonych segmentów, fizyczne umiejscowienie ludzi, a także poziom ich wiedzy - wszystkie te czynniki wpływają na cenę badań rynkowych. Większe segmenty z wyspecjalizowanym doświadczeniem i mieszkające w wielu obszarach prawie zawsze oznaczają wyższe koszty.

 

Gromadzenie danych

Oczywiście, jednym z najważniejszych aspektów każdego projektu badawczego jest sposób zbierania danych. Obejmuje to rodzaj narzędzia badawczego (ankieta, grupa fokusowa, wywiad, itp.), które ma być wykorzystane do zbierania danych oraz sposób, w jaki będą one administrowane (przez Internet, pocztą, osobiście, itp.).  W tym przypadku uwzględnia on również sposób organizacji i przechowywania danych. Jak już wspomniano, zbieranie danych od respondentów z całego świata będzie miało bezpośredni wpływ na koszty badań rynkowych, jak również na to, czy trzeba będzie z nimi rozmawiać indywidualnie, w grupie, czy też zdalnie w jakiś sposób. Podobnie, zapotrzebowanie na profesjonalnych ankieterów i moderatorów zmieni koszty badań rynkowych. Ale zbieranie danych jest tylko częścią problemu zbierania informacji: jak będą one przechowywane i organizowane tak, aby możliwa była sensowna analiza, trzeba będzie również wziąć pod uwagę ich integrację z programami komputerowymi (ręcznie lub automatycznie) odgrywającymi dużą rolę w ogólnych kosztach.

 

Raportowanie obaw

Wreszcie, cena badań rynkowych będzie również zależała od liczby i rodzaju udziałowców, którzy potrzebują wyników badań. Raport napisany dla zespołu sprzedaży niezmiennie różni się od raportu napisanego dla wyższej kadry kierowniczej lub zespołu marketingowego. Jeśli wiele grup w organizacji będzie musiało skorzystać z zebranych informacji, wówczas trzeba będzie przeprowadzić więcej analiz i przedstawić więcej raportów, zmieniając po drodze cenę.

Cena badań rynkowych jest tak zróżnicowana, jak same badania, przy ograniczonych możliwościach kosztowania nieograniczonych ilości.

Badania ankietowe od 4 zł.