Elementy wchodzące w zakres analizy rynku

Analiza rynku to wielopoziomowe zadanie, które może obejmować wiele różnych elementów wchodzących w zakres danej branży, w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa. Jakie najczęściej czynniki są w tym przypadku brane pod uwagę oraz jak można przełożyć je na działalność firmy?

Analiza rynku po kątem otoczenia rynkowego

Żadne przedsiębiorstwo nie działa w próżni i zawsze istnieje wiele zewnętrznych czynników, które mają wpływ na jego działalność. Przykładem jest szeroko rozumiane makrootoczenie obejmujące m.in. czynniki demograficzne, ekonomiczne oraz polityczno-prawne. Przy analizie rynku są one brane pod uwagę, bowiem w niektórych branżach mają one szczególnie istotne znaczenie na działalność firm.

Przykładem są uregulowania prawne w branży napojów alkoholowych, które mają wpływ choćby na dystrybucję tego typu produktów czy ich reklamę. Dodatkowo regulacje te mogą różnić się w zależności od państw, dlatego też jeśli firma chce wejść na nowy rynek, musi dogłębnie je poznać.

Analiza rynkowa pod kątem popytu na produkt albo usługę

Kolejnym zakresem, który rozważany jest podczas analizy rynku jest to, jaki duży jest popyt na konkretny produkt albo na daną usługę. To również ważne informacje zwłaszcza, jeśli przedsiębiorstwo chce wejść do danego segmentu i rozważa, czy przedsięwzięcie to będzie opłacalne.

Często z takiej analizy wynika, że choć popyt rzeczywiście jest duży, to wysokie są również bariery wejścia do konkretnego segmentu. To także kluczowe dane, które powinny znajdować się w dobrze przygotowanym biznesplanie.

Analiza rynku pod kątem świadomości marki

Świadomość marki to miernik jej znajomości. W tym przypadku sprawdzana jest m.in. świadomość spontaniczna określająca, jak wielu ankietowanych jest w stanie podać nazwę przedsiębiorstwa, bez żadnej dodatkowej pomocy.

Aspekt ten jest ważny zwłaszcza dla globalnych marek i na wysoce konkurencyjnych rynkach, na których renoma firmy oraz jej znajomość w sposób bezpośredni przekładają się na zainteresowanie konsumentów.

Świadomość marki w przypadku analizy rynku zazwyczaj badana jest dzięki ankietom CAWI. Ich wykonanie można przeprowadzić przez platformę Badanie-Opinii.pl, na której zarejestrowanych jest ponad 150 tys. panelistów.

Analiza rynku pod kątem segmentacji

Często przy analizowaniu rynku dokonuje się również jego segmentacji. Jest to proces dzielenia na jednorodne grupy konsumentów, które przejawiają podobny popyt na dany produkt lub usługę. Celem jest w tym przypadku przeanalizowanie, jaka jest struktura rynku, a przy tym potrzeby klientów, którzy go tworzą.

Analiza rynku może obejmować różne aspekty w zależności od potrzeb zleceniodawcy oraz specyfiki działania przedsiębiorstwa. Jeśli rozważają Państwo zalecenie takiego przedsięwzięcia, zachęcamy do skorzystania z wiedzy ekspertów Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat®, którzy dzięki 16-letniemu doświadczeniu są w stanie zagwarantować najwyższą jakość tego typu analiz.

Badania ankietowe od 4 zł.